Vastuullisuus

Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjua koskevat eettiset vaatimukset

Kaikilla Hanhikivi 1 -hankkeen toimituskumppaneilla on oltava edellytykset toimittaa niiltä tilatut palvelut tai tuotteet ydinturvallisuusvaatimusten ja sopimusehtojen mukaisesti. Edellytämme kaikilta alihankkijoilta myös sitoutumista eettisiin toimintatapoihin.

Hanhikivi 1 -hankkeessa rakentamiseen ja laitoskomponenttien toimituksiin osallistuva toimitusketju on laaja ja kansainvälinen. Kaiken kaikkiaan toimitusketju sisältää tuhansia yrityksiä, jotka työllistävät ihmisiä eri puolilla maailmaa. 

Fennovoima edellyttää kaikkien Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuun kuuluvien yritysten niin Suomessa kuin ulkomailla:

  • Noudattavan kaikkia soveltuvia lakeja
  • Kieltävän kaiken korruptiivisen toiminnan
  • Turvaavan työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan
  • Kunnioittavan ihmisoikeuksia
  • Noudattavan ympäristövaatimuksia ja edistävän toimenpiteitä, joilla pyritään kestävään kehitykseen.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuihin hyväksytyt alihankkijat

Fennovoiman toimituslaajuus     2020 2019 2018
Alihankkijoita yhteensä 455 329 273
Näistä suomalaisia 84 % 82 % 83 %

 

RAOS Projectin toimituslaajuus  2020 2019 2018
Alihankkijoita yhteensä 1102 904 754
Näistä suomalaisia 81 % 80 % 80 %