Vastuullisuus

Vastuulliset toimintatavat

Noudatamme Hanhikivi 1 -hankkeessa lainsäädäntöä, toimimme ydinturvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisuutta. Emme hyväksy korruptiota ja noudatamme ehdotonta rehellisyyttä.

Fennovoima ja Rosatom-konserni ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Nämä periaatteet on sisällytetty myös yhtiöiden toimintatapaohjeisiin.

Fennovoima: Hanhikivi 1 -laitoksen tilaaja, luvanhakija ja tuleva käyttäjä

Fennovoiman hyvää hallintotapaa ja toiminnan vastuullisuutta ohjaavat periaatteet on määritelty yhtiön toimintaperiaatteissa, Code of Conduct, ja yhtiöpolitiikassa, Company Policy, joita kaikkien Fennovoiman palveluksessa työskentelevien on noudatettava. 

Fennovoima edellyttää kaikkien Hanhikivi 1:n toimitusketjuun kuuluvien yritysten, niin Suomessa kuin ulkomailla:

  • Noudattavan kaikkia soveltuvia lakeja
  • Kieltävän kaiken korruptiivisen toiminnan
  • Turvaavan työturvallisuuden kaikessa toiminnassaan
  • Kunnioittavan ihmisoikeuksia
  • Noudattavan ympäristövaatimuksia ja edistävän toimenpiteitä, joilla pyritään kestävään kehitykseen.

RAOS Project: Hanhikivi 1  -laitoksen toimittaja ja osa Rosatom-konsernia

Rosatom-konsernin kestävän kehityksen politiikka, korruption vastainen politiikka ja henkilöstön eettinen toimintaohje (Code of Conduct), ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikat sekä turvallisuuden johtamisjärjestelmää koskevat ohjeistukset ohjaavat kaikkien konserniin kuuluvien yritysten toimintaa. 

Huolenaiheiden ja rikkomusepäilysten ilmoittaminen

Fennovoimalle voi jättää ilmoituksen Fennovoiman toimintaan tai Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyvistä eettisistä epäkohdista tai mahdollisista rikkomuksiin liittyvistä havainnoista. Voit jakaa huolesi Pyhäjoen paikallistoimiston tai Helsingin toimiston työntekijöille tai halutessasi raportoida siitä virallisten kanavien kautta.

Kaikkien ulkoisten sidosryhmien käytössä on eettisten epäkohtien ja mahdollisten rikkomusten raportointia varten käytössä kaksi virallista kanavaa. Kannustamme sinua esittämään huolenaiheesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai nimettömästi ulkoisen palveluntarjoajan online-raportointityökalun kautta. Löydät työkalun täältä.

Fennovoiman Compliance-tiimi arvioi kaikki ilmoitetut rikkomusepäilyt ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos ilmoituksesi liittyy toiseen Hanhikivi 1 -hankkeessa mukana olevaan yritykseen kuin Fennovoimaan, välitämme ilmoituksesi eteenpäin käsiteltäväksi ja seuraamme käsittelyä. Ilmoitathan huolestasi mieluiten suomeksi tai englanniksi. Käsittelemme kuitenkin myös muilla kielillä tehdyt ilmoitukset.

Suosittelemme, että seuraat raportointityökalussa tapahtuvaa viestintää, koska kyselemme sinulta lisätietoja ja kerromme tutkimuksen tuloksesta. Todistettu eettinen väärinkäytös tai rikkomus johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin.

Kaikki huolenaiheiden ilmoittamiseen liittyvä viestintä on ehdottoman luottamuksellista, emmekä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia väärinkäytöksistä vilpittömästi ilmoittavia henkilöitä kohtaan. Kaikki kostotoimet johtavat kurinpitotoimiin ja jopa työsuhteen päättymiseen.

Fennovoiman toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely

  1. Fennovoiman Compliance-tiimi vastaanottaa, tallentaa ja tutkii ilmoituksen. Tiimi arvioi, onko rikkomusepäilyn käsittelyyn otettava mukaan muita Fennovoiman henkilöstöön kuuluvia tahoja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.
  2. Tiimi tutkii tapaukseen liittyvät olosuhteet ja on sinuun yhteydessä. 
  3. Tutkimuksen tuloksiin perustuva päätös tehdään.
  4. Olemme sinuun yhteydessä tutkimuksen tuloksesta.