Vastuullisuus

Hanhikivi 1 -projektialueen työturvallisuudesta huolehditaan yhdessä

Hanhikivi 1 -hankkeessa työturvallisuudesta ei tingitä, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Noudatamme työturvallisuuden hallinnassa vakiintuneita ja toimivaksi testattuja menettelyjä jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.

Työturvallisuustilanne Hanhikivi 1 -projektialueella 7.10.2021 klo 15.10

140 Päivää ilman poissaoloon johtanutta onnettomuutta
692 Päivät ilman onnettomuuksia, ennätyksemme tähän mennessä
6 Poissaoloon johtaneiden onnettomuuksien määrä viimeisen 12 kk aikana
6,71 Onnettomuuksien vakavuus/ miljoona työtuntia (LTIFR) viimeisen 12 kk aikana
3528971 Hanhikivi 1 -projektialueella tehdyt työtunnit hankkeen alusta lähtien

Työturvallisuusriskien huolellisella tunnistamisella, ennalta ehkäisevillä menettelyillä ja koulutuksilla on tärkeä merkitys turvallisen työskentely-ympäristön luomisessa kaikille työntekijöille. Hanhikivi 1 -projektialueen työturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä ja sertifioitujen työturvallisuuden johtamisjärjestelmien mukaisesti:

  • Fennovoiman työturvallisuuden johtamisjärjestelmä noudattaa ISO 45001 -työturvallisuusstandardia, ja se kattaa Fennovoiman toiminnot Salmisaaressa ja Pyhäjoella sekä kaikki Fennovoiman toiminnot Hanhikivi 1 -projektialueella.
  • RAOS Projectin Hanhikivi 1 -projektialueen työturvallisuuden johtamisjärjestelmä noudattaa ISO 45001 -standardia.
  • Pääurakoitsija Titan-2:n työturvallisuuden johtamisjärjestelmä on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.

Kukin toimijoista vastaa oman projektialueensa toiminnan vaatimustenmukaisuudesta. Lisäksi Fennovoima valvoo koko projektialueen toimintaa.

Tehokas riskienhallinta ehkäisee tapaturmia 

Arvioimme koko projektialueen työturvallisuusriskejä kattavasti useita kertoja vuodessa. Myös kaikki projektialueella työskentelevät urakoitsijat noudattavat kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. 

Projektialueella keskeisiä tunnistettuja työturvallisuusriskejä ovat muun muassa 

  • korkealla työskentely
  • tiedonkulku eri toimijoiden välillä ja 
  • työskentely talviolosuhteissa. 

Tunnistetut riskit ja parhaat käytännöt niiden välttämiseksi viestitään kaikille työmaalla toimiville urakoitsijoille ja rakentajille. Kaikilla Hanhikivi 1 -hankkeessa työskentelevillä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Varmistamme, että kaikilla Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä ihmisillä on turvalliseen työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot oikeista työskentelytavoista ja turvallisuuskäytännöistä, ja että kaikki projektialueella työskentelevät käyttävät vaadittavaa suojavarustusta.