Vastuullisuus

Hanhikivi 1 -hanke hyödyttää paikallis- ja kansantaloutta

Hanhikivi 1 -hankkeeseen liittyvät investoinnit parantavat työllisyyttä, synnyttävät uutta liikevaihtoa ja kerryttävät huomattavia verotuloja. Hanhikivi 1 hyödyttää erityisesti Pohjois-Pohjanmaata, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko Suomeen.

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä useita kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on koordinoidusti ja eri toimijoiden yhteistyönä vastata Hanhikivi 1 -hankeen tarpeisiin ja saada seutukuntaan mahdollisimman paljon hyötyä hankkeesta rakentamisen aikana ja myöhemmin.

Fennovoima ja RAOS Project ovat mukana yhteistyöryhmissä, sillä myös me haluamme seutukunnan hyötyvän hankkeesta. Välitämme ajankohtaista tietoa hankkeesta alueen toimijoille valmistautumisen tueksi.

Hanhikivi 1 -hanke tuo työtä ja kiihdyttää kasvua

Hanhikivi 1 -hankkeen kotimaisen investoinnin osuus on noin 2 miljardia euroa. Sen taloudelliset vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja sen kansantalouteen. Merkittävä piristysruiske Hanhikivi 1 on etenkin Pohjois-Suomen taloudelle.

Rakentamisaikana Hanhikiven niemellä työskentelee yhteensä yli 20 000 ihmistä, samanaikaisesti jopa yli 4000. Enemmän ihmisiä seutukunnassa tietää kasvua palveluiden kysyntään, ja talouteen syntyy positiivinen kierre.

Käynnissä oleva voimalaitos työllistää suoraan 500 ihmistä. Näiden kerrannaisvaikutuksena syntyy yhteensä arviolta 2 600 uutta työpaikkoja useille aloille esimerkiksi palveluiden tarpeen lisääntymisen myötä.
  
Hanhikivi 1 -hanke synnyttää erilaisia välittömiä ja välillisiä verotuloja yhteensä 70 milj. euroa infran rakentamisen aikana, 342–564 milj. euroa voimalan rakentamisen aikana ja vuosittain 49 milj. euroa voimalan käytön aikana.*

Hanhikivi 1 -projektialueella harmaata taloutta torjutaan aktiivisesti

Fennovoima ja RAOS Project ovat sitoutuneet torjumaan tehokkaasti harmaata taloutta Hanhikivi 1 -työmaalla. Varmistamme, että kaikki työmaan toimijat noudattavat suomalaista työlainsäädäntöä, hoitavat lakisääteiset maksut ja velvollisuudet ja kunnioittavat toiminnassaan työntekijöiden oikeuksia. Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten ja laitostoimittajan kanssa on tässä keskeistä.

Kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla toimivat yritykset ja työntekijät kirjataan työmaarekisteriin. Valvomme siten että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät sekä yritysten että työntekijöiden osalta. Samalla turvaamme kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden oikeuden suomalaisen työehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin.

Työmaarekisterijärjestelmän avulla Fennovoima voi tehdä myös reaaliaikaisia tarkastuksia työmaalla ja toimittaa aluehallintovirastolle reaaliaikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä henkilöistä, heidän saamastaan perehdytyksestä ja työturvallisuudesta työmaalla. Verottaja ja aluehallintovirasto, sekä myös STUK, saavat tilanneraportin järjestelmästä aina tarvittaessa.

Työmaarekisteriin rekisteröimättömille yrityksille tai työntekijöille ei myönnetä kulkulupia työmaalle.

Tiesitkö, että...

Fennovoiman suomalaiset omistajat ovat teollisuusyhtiöitä ja kunnallisia energiayhtiöitä, jotka tulevat käyttämään laitoksesta saamansa energian omiin tarpeisiinsa. Hanhikivi 1 -hanke hyödyttää koko Suomea lisääntyneen hiilidioksipäästöttömän sähköntuotannon myötä.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ollessa kaupallisessa käytössä, tulee yhtiö toimimaan mankala-periaatteen mukaisesti, eli osakkaat saavat osansa ydinvoimalaitoksen tuottamasta sähköstä omakustannushintaan omistusosuuksien mukaisesti. Tämän takia Fennovoima ei tuota voittoa tai maksa osinkoa perinteisen liiketoimintamallin mukaisesti.

 

* Lähde: Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -tutkimus (Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Raahen seudun yrityspalvelut, 2018). Arvioinnissa käytetty kotimaisuusasteen vaihteluväli on 25–40 prosenttia