Vastuullisuus

Hanhikivi 1 -hanke luo elinvoimaa ja hyvinvointia

Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa elinympäristöön ja arkeen Pyhäjoella ja sen lähikunnissa. Hanke tuo alueelle elinvoimaa ja hyvinvointia, mutta rakennustöistä aiheutuu myös väliaikaisia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen asuinympäristöön.

Fennovoima ja RAOS Project osallistuvat Pyhäjoen seudun kehittämiseen yhteistyössä julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, sillä haluamme auttaa aluetta valmistautumaan Hanhikivi 1 -hankkeen tuomiin muutoksiin.

Hanhikivi 1 -hankkeen myötä Pyhäjoelle ja sen lähikuntiin muuttaa uusia asukkaita, ja palveluiden tarve kasvaa. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja palvelutarjonta monipuolistuu.

Ydinvoimalaitoksen rakennustöistä aiheutuvat haittavaikutukset taas ovat rajallisia ja pyrimme pitämään ne niin vähäisinä kuin mahdollista. Kielteiset vaikutukset liittyvät esimerkiksi raskaan liikenteen lisääntymiseen ja vesirakennustöiden aiheuttamaan väliaikaiseen meriveden samentumiseen. Käyvän laitoksen toiminnasta ei juurikaan aiheudu haittoja lähiseudulle. 

Kerromme Hanhikivi 1 -hankkeen paikallisista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista näillä sivuilla. Työmaan töiden edistymistä voit seurata tämän sivuston uutisvirrasta, Fennovoiman sosiaalisen median kanavissa ja yleisötilaisuuksissamme.
 

Ympäristövaikutukset

Rakennamme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen. Lue lisää täältä.

Taloudelliset vaikutukset

Hanhikivi 1 -hanke tuo työtä ja kiihdyttää kasvua. Lue lisää täältä.

Hankkeen kannatus

Hanhikivi 1 -hankkeen kannatus Pyhäjoella ja seutukunnassa on vahvaa. Lue lisää täältä.