Vastuullisuus

Ihmiset Hanhikivi 1 -laitosta toteuttamassa

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisaikana Hanhikiven niemellä työskentelee kaikkiaan yli 20 000 ihmistä, joiden kaikkien hyvinvointi on meille tärkeää. Haluamme tarjota kaikille terveellisen ja turvallisen työympäristön, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan.

Fennovoimalla ja RAOS Projectilla työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 900 ihmistä Hanhikivi 1 -hankkeen parissa. Alihankkijat mukaan lukien hanke työllistää nyt noin 2000 ihmistä, joista Hanhikiven niemellä työskentelee liki neljännes. 

Rakentamisen kiivaimmassa vaiheessa projektialueella tulee työskentelemään samanaikaisesti jopa yli 4000 lukuisista eri maista kotoisin olevaa ihmistä. Jotta kaikki toimii suurella työmaalla kuten pitääkin, yhteisiä pelisääntöjä projektialueen hallintaan on luotu Hanhikivi 1 -hankkeen alkuvuosista lähtien.

Hanhikivi 1 -työmaalla toimitaan suomalaisilla pelisäännöillä

Hanhikivi 1 -projektialueella noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja myös työsuhdeasiat hoidetaan suomalaisen lainsäädännön ja yhteistyökäytäntöjen mukaisesti. Yhteistyöperiaatteista ja toimintatavoista on sovittu myös Fennovoiman, RAOS Projectin (silloin Rusatom Overseas) ja työmarkkinajärjestöjen yhteisellä työmaasopimuksella.

Mittavan työmaan valvonnan onnistumiseksi kirjaamme kaikki työmaalla toimivat yritykset ja työntekijät työmaarekisteriin. Sen avulla seuraamme, että kaikki yritykset ja työntekijät täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Samalla turvaamme kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden oikeuden suomalaisen työehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin. 

Hanhikivi 1 -projektialueen yhteiset luottamushenkilöt neuvovat ja edustavat kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä työtehtävästä ja työnantajasta riippumatta.

Työterveys ja -turvallisuus

Hanhikivi 1 -hankkeessa työturvallisuudesta ei tingitä, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Lue lisää täältä.

Vastuullisuus toimitusketjussa

Eettiset vaatimukset koskevat koko Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjua. Lue lisää täältä.