Vastuullisuus

Hanhikivi 1 - kestävän energiantuotannon puolesta

Hanhikivi 1 -hanke tukee suomalaisen yhteiskunnan kestävää kehitystä ja on merkittävä ilmastoteko. Käynnistyttyään Hanhikivi 1 tuottaa sähköä osakkaiden ja suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin turvallisesti, tehokkaasti ja ilman ilmastolle haitallisia päästöjä. Pidämme huolta ihmisten, luonnon ja meitä ympäröivän yhteiskunnan hyvinvoinnista myös laitosta rakentaessamme.

Paikalliset vaikutukset

Hanhikivi 1 -hanke tuo hyvinvointia sekä vaikuttaa elinympäristöön ja arkeen Pyhäjoella ja sen lähikunnissa.

Mediahero bränd image

Ihmiset hanketta toteuttamassa

Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamiseen Hanhikiven niemellä osallistuu kaikkiaan yli 20 000 ihmistä, joiden kaikkien hyvinvointi on meille tärkeää.

Ympäristövaikutukset

Rakennustyöt  Hanhikivi 1 -projektialueella suoritetaan luonnon ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen.

Ydinturvallisuus

Hanhikivi 1  -ydinvoimala suunnitellaan siten, että sen käyttö on turvallista kaikissa mahdollisissa käytöolosuhteissa.

Vastuulliset toimintatavat

Noudatamme lainsäädäntöä, toimimme ydinturvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisuutta.