Vastuullisuus

Kestävän energiantuotannon puolesta

Pidämme huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista ja teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Keskitymme yhdeksään vastuullisuuden eri osa-alueeseen, joiden hallinnassa huomioimme Fennovoiman, Hanhikivi 1 -hankkeen ja sidosryhmien odotukset.

Fennovoiman vuosi 2020 raportti

Fennovoiman vuosi 2020

Kerromme raportissa Hanhikivi 1 -hankkeen edistymisestä, Fennovoiman vastuullisuustyöstä ja taloudellisesta suoriutumisesta.

Sustainable development goals logo

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat maailmaa kohti kestävää tulevaisuutta. Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa osaltaan usean tavoitteen saavuttamiseen.