Uutishuone

Uutinen
Release date
Hanhikivi 1 -laitoksen pienoismalli

Selvitämme ympäristön säteilyn perustilaa Hanhikiven niemellä

Fennovoima tekee Hanhikivi 1 -työmaan läheisyydessä ympäristön perustilaselvitystä.

Ympäristön säteilyn perustilaselvityksen tarkoitus on selvittää radioaktiivisten aineiden luonnollinen perustaso laitosalueen lähiympäristössä sekä arvioida ydinvoimalan rakentamisen ja käytön vaikutuksia ympäristön luonnonsäteilyn tilaan koko ydinvoimalahankkeen elinkaaren ajan.

Aloitimme ympäristön säteilyn perustilaselvityksen Hanhikiven niemellä jo vuonna 2012, ennen vesialueiden rakentamistöiden alkamista. Perustilaselvitys toteutetaan kolmessa vaiheessa, ja sen tekemistä jatketaan aina Hanhikivi 1 -laitoksen käyttötoiminnan alkamiseen saakka. Tällä hetkellä meneillään on vaihe, jossa seuraamme rakentamisen vaikutuksia meriympäristössä. Otamme vuosittain näytteitä merivedestä, sedimentoituvasta aineksesta, pohjaeläimistä ja vesikasveista. Tutkimustulosten perusteella rakennustöillä ei ole ollut vaikutusta luonnonsäteilyn tilaan.

Vuonna 2022 ympäristön perustilaselvityksessä alkaa kolmivuotiskausi, jonka aikana otamme näytteitä laajasti meri- ja maaympäristössä esimerkiksi pohja- ja pintavedestä, kaloista, marjoista sekä vilja- ja maitotuotteista. Lisäksi aloitamme lähiseudun asukkaiden kokokehomittaukset. Kokokehomittauksilla tarkastellaan sitä, kuinka paljon ihmisistä lähtee gammasäteilyä.

Kuluvan syksyn aikana valmistaudumme vuonna 2022 alkavaan tutkimuskauteen. Tämä näkyy lähiseudun asukkaille muun muassa siten, että asennamme mittalaitteistoja maastoon sekä lähestymme kokokehomittausten kohderyhmään kuuluvia kirjeitse.

Ympäristön perustilaselvitys ja siihen liittyvät toimenpiteet perustuvat tutkimusohjelmaan, jonka Fennovoima on laatinut ja Säteilyturvakeskus hyväksynyt. Tutkimuksen velvoite tulee Säteilyturvakeskuksen ydintuvallisuusohjeesta C.7 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue Fennovoiman radiokemisti Mervi Söderlundin artikkeli säteilyturvallisuudesta ja Hanhikivi1 -laitosalueen lähiympäristön säteilyn perustilaselvityksestä.

Lisätietoja