Uutishuone

Uutinen
Release date

Fennovoima hyväksyi Hanhikivi 1:n yleisen laitoskuvauksen ja turvallisuuskonseptin

Kuluneen syksyn aikana Fennovoima on tarkastanut merkittävän osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen alustavasta turvallisuusselosteesta. Tarkastetut aineistot sisältävät esimerkiksi turvallisuuselosteen yleisiä lukuja ja tärkeimpien turvallisuusjärjestelmien kuvaukset.

”Alustava turvallisuusseloste (PSAR) on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus. Noin vuosi sitten laitostoimittaja käynnisti PSAR:n lokalisointihankkeen, jonka tavoitteena on turvallisuusselosteen selkiyttäminen ja mukauttaminen suomalaiseen säädösympäristöön”, kertoo Fennovoiman luvituspäällikkö Juho Vierimaa.

Laitostoimittaja Rosatomin kansainvälinen asiantuntijaryhmä laatii uutta PSAR-dokumentaatiota, joka korvaa aiemmin toimitetut asiakirjat.

”PSAR:n lokalisointihankkeen myötä lupa-asiakirjojen laatu on parantunut merkittävästi. Nyt turvallisuusselosteen rakenne on hyvin harkittu ja selkeä”, Juho Vierimaa lisää.

Viime viikolla Fennovoima toimitti Säteilyturvakeskukselle (STUK) Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen alustavan turvallisuusselosteen yleisiä lukuja. Asiakirjat sisältävät laitoksen yleisen kuvauksen, vertailun muihin VVER-tyyppisiin ydinvoimalaitoksiin ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuuskonseptin. Kyseessä on ensimmäiset lupa-asiakirjat, jotka on toimitettu Säteilyturvakeskukselle uuden vuonna 2019 hyväksytyn luvitussuunnitelman mukaisesti.

”STUK käsittelee turvallisuusselosteen kokonaisuutena, joten emme odota nyt toimitettujen yksittäisten asiakirjojen erillistä hyväksyntää. Odotamme, että STUK tarkastaa ja kommentoi asiakirjojen sisällön, ja voimme jatkaa rakentavaa vuoropuhelua viranomaisen kanssa näiden pohjalta”, toteaa Juho Vierimaa.

Fennovoiman tavoitteena on saada rakentamislupa vuonna 2021. 

Haastattelupyynnöt: