Uutishuone

Uutinen
Release date

Ajankohtaista huhti-kesäkuussa

Kevään aikana Hanhikivi 1 -hankkeen perussuunnittelua sekä luvitusaineiston laatimista on jatkettu etätöinä ja työt Hanhikiven niemellä ovat jatkuneet pääosin normaalisti. Valmistautuminen ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen otti askeleen eteenpäin, kun hallintorakennuksen rakentaminen käynnistettiin kesäkuussa. Uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävässään kesäkuun alussa.

Fennovoimalaisten osalta kevät ja alkukesä ovat kuluneet pääsääntöisesti etätöissä. Koronaepidemian puhjettua Fennovoiman ja laitostoimittaja RAOS Projectin työntekijät siirtyivät onnistuneesti etätöihin, ja suunnittelutyötä ja suunnitteludokumentaation tarkistamista on jatkettu kotoa ja vain rajoitetusti toimistolla työskennellen. Rakennustyömaalla on pidetty yllä työmaan vaatima minimimiehitys. Koronarajoituksista riippumatta hanke on edennyt koko kevään ajan oikealla reitillä, ja uusi tilanne on tuonut mukanaan myös uusia toimintatapoja. Huhtikuussa Säteilyturvakeskus (STUK) suoritti Fennovoimalle ensimmäisen RKT-tarkastuksen etänä. Myöhemmin huhtikuussa STUK teki ensimmäisen kansainvälisen etätarkastuksen, jossa tarkastettiin laitostoimittaja RAOS Projectin toimintaa. Japanissa, Japan Steel Worksin tehtaalla puolestaan turbiini-generaattorin roottorin valmistukseen liittyviä teknisiä tarkastuksia seuraavat Fennovoiman puolesta paikalliset asiantuntijat.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja luvitustyö

Tällä hetkellä Fennovoiman toiminta keskittyy varsinkin rakennusten suunnittelun tarkastamiseen. Tavoitteena on saada ydinturvallisuuden kannalta keskeisten rakennusten ja rakenteiden perussuunnittelu valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Alkuvuodesta perussuunnittelun pääpaino oli järjestelmäkuvauksien katselmointien ensimmäisessä vaiheessa, joka on nyt saatu pääosin päätökseen. Lue lisää perussuunnittelun vaiheistamisesta.

Kevään aikana Fennovoima on toimittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) uusia alustavaan turvallisuusselvitykseen liittyviä dokumenttieriä. Ensimmäinen erä toimitettiin viime vuoden joulukuussa, ja toinen erä huhtikuussa. Tuolloin STUK sai tarkastettavakseen kuvauksen laitospaikasta sekä sen turvallisuuteen liittyvät analyysit. Kesäkuussa toimitimme kolmannen erän, joka sisältää ensimmäisten keskeisten turvallisuusjärjestelmien kuvaukset.

Alkuvuoden aikana laitoksen turvallisuuteen liittyvät merkittävät suunnittelukysymykset on saatu pääosin ratkaistua ja laitospaikan rakennusten sijoitussuunnittelu eli layout on saatu sellaiseen valmiuteen, että laitoskaivannon louhinta- ja kaivuutöiden yksityiskohtainen suunnittelu pystyttiin käynnistämään.

Automaatiokokonaisuuden suunnittelu on aloitettu. Fennovoima keskittyy yhdessä laitostoimittajan kanssa nyt siihen, että automaatiosuunnittelu etenee perussuunnittelun ja luvituksen edellyttämällä tahdilla.

Fennovoiman tavoitteena on saada ydinenergialain mukainen valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa vuonna 2021 ja aloittaa voimalaitoksen kaupallinen käyttö vuonna 2028.

Hanhikivi 1 -työmaa

Koronatilanteesta huolimatta Hanhikivi 1 -työmaalla töitä on pystytty jatkamaan melko normaalisti. Toukokuussa työmaalla jatkettiin ruoppaus- ja vesirakennustöitä. Pitkittäispatojen ja aallonmurtajien rakentaminen on valmistunut. Laitostoimittajan tukialueella rakennustyöt jatkuivat raudoittamon, työmaaruokalan, korroosionestokäsittelylaitoksen ja turbiinikomponenttivaraston osalta. Myös Hanhikiven niemeltä louhitun kiviaineksen murskaus on käynnistynyt. Osana projektialueen infrastruktuurin valmistelutöitä on aloitettu työmaan kaukolämpöverkon rakentaminen.

Laitostoimittajan tukialueella jatketaan valmistelevia töitä. Etualalla raudoittamo.

Kesäkuun alussa Fennovoima käynnisti hallintorakennuksen rakennustyöt. Urakan toteuttaa Lehto Groupiin kuuluva Lehto Tilat Oy, joka aloittaa varsinaisen rakentamisen kesän aikana. Hallintorakennus pitää sisällään tilat 300 henkilölle, kokoushuoneet, henkilöstöravintolan sekä koulutussiiven. Kyseessä on merkittävin yksittäinen Fennovoiman omalla toteutusvastuulla oleva rakennus. Lue lisää tiedotteesta.

Kevään aikana työmaalla on työskennellyt päivittäin noin 200 henkilöä. Kesäkuun lopussa työmaalla oli ollut 88 päivää ilman työajan menetykseen johtaneita työtapaturmia. Työmaarekisteriin on kirjattu 650 yritystä, joista 590 on suomalaisia. Työmaan tulokoulutuksen on käynyt 3200 henkilöä.

Vastuullisuus

Hanhikiven niemellä on tänä keväänä jatkettu vesilupien mukaisia kalataloustarkkailuja poikastutkimuksilla. Lisäksi Fennovoima on jatkanut omaehtoista ympäristöntarkkailua alueella, jonka kohteena on ollut mm. alueella esiintyvät viitasammakot, ruijanesikot ja keltakurjenmiekat. Kesän aikana Pyhäjoen ja Raahen alueelle rakennetaan ympäristösäteilyn monitorointiverkko, joka muodostuu noin kymmenestä säteilymittausasemasta.

Kasvillisuuskartoitus Hanhikiven nimellä kesäkuussa 2020
Kasvillisuuskartoitus Hanhikiven niemellä kesäkuussa 2020

Henkilöstö ja organisaatio

Helmikuussa yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Joachim Specht aloitti tehtävässään 1.6.2020. Specht tulee Fennovoimaan PreussenElektrasta (ent. E.ON Kernkraft), jossa hän on toiminut varatoimitusjohtajana sekä ydintekniikka- ja konsultointiosaston johtajana.

Vuoden toinen rekrytointiaalto käynnistyi juhannusviikolla. Tällä kertaa avasimme hakuun 22 uutta työpaikkaa eri teknisten alojen asiantuntijoille. Avoinna olevat tehtävät löytyvät rekrytointisivuiltamme. Tällä hetkellä yhtiössä työskentelee yli 400 työntekijää, joista noin 70 Pyhäjoella.

COVID-19

Seuraamme edelleen tarkasti koronavirustilannetta ja päivitämme toimintaohjeita sekä virustilanteen että viranomaisten ohjeistuksen mukaan. Yhdessä laitostoimittajan kanssa pidämme säännöllisiä kokouksia koronaepidemiaan liittyen sen vaikutusten kartoittamiseksi ja minimoimiseksi. Tarvittavat lisätoimet koskevat erityisesti suurta prosessointi- ja tiedonsiirtokapasiteettia vaativien tehtävien suorittamista, koska ne ovat vaikeammin tehtävissä etänä. Kesäkuun puolivälistä alkaen olemme mahdollistaneet työskentelyn toimistolla, mutta pääpaino on edelleen etätöissä. Mikäli lomakauden aikana virustilanne ei oleellisesti muutu, alamme asteittain palata toimistolle. Myös Pyhäjoen keskustan toimisto sekä työmaavierailut palaavat normaaliin arkeen elokuun alussa kesälomien päätyttyä.

Lisätietoa: