Uutishuone

Uutinen
Release date

Ajankohtaista: Hanhikivi 1 valmistautuu rakentamisvaiheeseen

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Hanhikivi 1 -hankkeessa on jatkettu suunnittelu- ja luvitustyötä. Turbiinin valmistus eteni seuraavaan vaiheeseen, kun generaattorin roottorin tae valmistui Japanissa.

Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan aktiivisesti varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS Project ovat yhdessä asettaneet tämän vuoden päätavoitteeksi rakentamisvalmiuden saavuttamisen.

– Rakentamisvalmius koostuu useista eri osa-alueista, joista tärkeimpinä on suunnittelu- ja luvitustyö sekä koko toimitusketjun kyvykkyys voimalaitoksen rakentamiseen jouhevasti suomalaisten vaatimusten mukaisesti, kertoo Fennovoiman projektijohtaja Jouni Takakarhu.

Viime vuonna Hanhikivi 1 -hanke otti merkittäviä edistysaskeleita niin suunnittelu- kuin luvitustyössä. Parhaillaan Fennovoima katselmoi perussuunnittelun toisen vaiheen aineistoa ja jatkaa luvitusmateriaalin toimittamista Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyttäväksi. Maaliskuun loppuun mennessä rakentamislupaan liittyviä dokumenttieriä on toimitettu STUK:lle seitsemän, joista viimeisimmät toimitettiin helmikuussa. Seuraavat kaksi erää toimitetaan huhtikuussa. Kaikkiaan näitä turvallisuusselosteen dokumenttieriä on 15. Alustava turvallisuusseloste on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus, jonka osuus on noin 80–90 prosenttia kaikesta rakentamislupaa varten vaadittavasta dokumentaatiosta.

Pääkomponenttien valmistus etenee

Viime vuoden lopulla turbiinigeneraattorin roottorin takeen valmistus saatiin hyväksytysti päätökseen Japanissa Japan Steel Worksin tehtaalla, missä takeen valmistus alkoi syksyllä 2019. Maaliskuussa tänä vuonna roottorin tae saapui meriteitse Ranskaan GE Steam Powerin Belfortin tehtaalle, jossa generaattorin ja höyryturbiinien valmistus sekä kokoonpano pääosin tehdään.

 

Generaattorin roottorin tae kuljetettiin Japanista Ranskaan. Kuva: GE Steam Power.

Tämä on erittäin tärkeä askel koko projektille. Nyt pystymme testaamaan käytännössä projektin sisäisiä laadunvalvontaprosesseja ja -käytäntöjä hyvissä ajoin ennen kuin muut isot valmistukset käynnistyvät, sanoo Fennovoiman turbiinisaarekkeen johtaja Tiina Partanen.

Generaattori on yksi koko laitoksen tärkeimmistä osista, sillä se tuottaa sähköä muuttamalla turbiinin liike-energian sähköenergiaksi. Generaattorin roottori on puolestaan se osa, joka siirtää mekaanisen energian generaattorille. Generaattorin roottorin pituus on 14 metriä, halkaisija kaksi metriä. Painoa komponentilla on 240 tonnia. Koko generaattorin valmistus kestää noin 5–6 vuotta.

Koronapandemian takia roottorin takeen valmistukseen liittyviä laatutarkastuksia ulkoistettiin Japaniin paikalliselle tarkastajayhtiölle, jonka toimintaa Fennovoiman ja RAOS Projectin asiantuntijat valvoivat etäyhteyksien avulla. Voimalaitoksen rakentamisvaiheessa laitteita tullaan valmistamaan ympäri maailman. Valtaosa tavallisten ei-ydinteknisesti luokiteltujen laitteiden laatutarkastuksista tullaan ulkoistamaan.

Työmaalla jatketaan valmistautumista voimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikiven niemellä Fennovoima ja RAOS Project jatkavat voimalaitosalueen infrastruktuurin rakentamista. Fennovoiman toimituslaajuudessa isoimpana urakkana käynnissä on hallintorakennuksen rakentaminen. Meneillään on väliseinien muotti- ja raudoitustöitä.

Vasemmalla Fennovoiman väliakainen työmaatoimisto. Oikealla hallintorakennuksen työmaa maaliskuussa 2021.

RAOS Projectin toimituslaajuudessa tämänhetkinen pääpaino on tukirakennusten ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisessa. Myös louhitun kiven murskaus ja kuljetus jatkuvat rakennustyömaalla.

– Tällä hetkellä rakennamme suurta varastoaluetta majoituskylän viereen. Alueelle nousee kahdeksan varastohallia, joista jokainen on pinta-alaltaan noin 5 000 neliömetriä eli vastaa noin yhtä jalkapallokenttää, kertoo RAOS Projectin työmaajohtaja Rainer Goehring.

RAOS Projectin varastoalue Hanhikiventien varressa tammikuussa 2021.

Muilta osin työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti tukialueen eri kohteissa, kuten raudoittamossa, pintakäsittelyhallissa sekä turbiinin varasto- ja valmisteluhallissa.

Hallintorakennuksen urakka sekä laitostoimittajan vastuualueella olevat työt ovat nostaneet työmaan päivittäisen henkilömäärään lähes 400 henkilöön. Alkuvuoden aikana Hanhikivi 1 -työmaalle on luvitettu lähes 200 uutta työntekijää ja 40 yritystä.

Fennovoiman vuosi 2020 -raportti on julkaistu

Juuri julkaistu Fennovoiman vuosi 2020 -raportti tarjoaa tilannekuvan Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelun ja turvallisuuden arvioinnista sekä vastuullisuustyöstä.

Fennovoiman vuosi 2020 -raportti osoittaa, että Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelu- ja luvitustyö on edennyt vuoden aikana.

Raportissa Fennovoiman asiantuntijat kertovat näkemyksensä oman vastuualueensa tehtävistä ja hankkeen seuraavista askelista. Raportti on luettavissa Hanhikivi 1 -sivuston Vastuullisuus-osiossa.

Lisätietoja