Uutishuone

Uutinen
Release date

Ajankohtaista: ensimmäisen pysyvän laitosrakenteen valmistus on alkanut

Toisella vuosineljänneksellä Fennovoima toimitti Säteilyturvakeskukselle kaksi alustavan turvallisuusselosteen dokumenttierää. Työmaalla jatkettiin vesirakennus- ja ruoppaustöitä. Voimalaitoksen ensimmäisen pysyvän rakenteen valmistus alkoi.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen suunnittelu- ja luvitustyö on jatkunut kevään aikana. Kesäkuussa Fennovoima toimitti kaksi alustavan turvallisuusselosteen dokumenttierää Säteilyturvakeskukselle (STUK) hyväksyttäväksi. Nämä dokumenttierät käsittelevät suojarakennuksen toiminnallista suunnitteluperustaa sekä voimalaitoksen säteilysuojelua, palojärjestelmiä, hätävalaistusta ja valvomoiden työskentelyolosuhteita.

Kaikkiaan 15:stä STUKille toimitettavasta dokumenttierästä Fennovoima on kesäkuun loppuun mennessä toimittanut yhdeksän. Alustava turvallisuusseloste on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus, jonka osuus on noin 80–90 prosenttia kaikesta rakentamislupaa varten vaadittavasta dokumentaatiosta.

Osana luvitusprosessia Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle päivityksen alkuperäiseen vuonna 2015 jätettyyn rakentamislupahakemukseen huhtikuun lopussa. Päivitys sisältää vuoden 2015 jälkeen tapahtuneet muutokset Hanhikivi 1 -hankkeen eri osa-alueilla sekä tarkennukset hankkeen aikatauluun ja kokonaiskustannusarvioon. Ministeriö järjestää päivitykseen liittyen julkisen kuulemisen, joka loppuu syyskuun puolivälissä.

Kevään aikana Hanhikivi 1 -hanke sai lisää kansainvälistä ydinvoimaosaamista, kun Philippe Bordarier siirtyi EDF:ltä (Électricité de France) Fennovoiman uudeksi operatiiviseksi johtajaksi (COO). Lue lisää Bordarierin urasta ja näkemyksistä.

Hanhikivi 1 -työmaa

Kesäkuun alussa alkoi Hanhikivi 1 -voimalaitoksen ensimmäisen pysyvän betonirakenteen valmistus, kun kasuunin peruslaatan valu käynnistyi Tallinnassa. Kasuuni on osa varavedenottoväylän sulkurakennetta, joka mm. estää sedimenttien ja jään kulkeutumisen satama-altaaseen. Kasuuni siirretään Virosta Hanhikiven työmaalle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kasuunin peruslaatan valu kesäkuussa 2021.

Kevään ja kesän aikana Hanhikiven niemellä on tehty ruoppaus- ja louhintatöitä sekä mantereelta että mereltä käsin. Hanhikiven niemen pohjoispuolella on tehty louhintatöitä jäähdytysveden purkurakenteita varten. Niemen eteläpuolella on jatkettu laiturin ja jäähdytysveden varaottouoman ruoppausta sekä rakennetaan osin satama-altaaseen ulottuvaa väliaikaista tietä.

Jäähdytysveden purku-uoman louhintaa kesäkuussa 2021.

Fennovoiman hallintorakennuksen työmaalla on saatu valmiiksi perustusrakenteet ja kellarikerroksen rakentaminen etenee.

Fennovoiman hallintorakennuksen kellarikerroksen ja 1. maanpäällisen kerroksen työt.

Muilta osin työt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti tukialueen eri kohteissa, kuten varastoalueella, raudoittamossa, pintakäsittelyhallissa sekä turbiinin varasto- ja valmisteluhallissa. Käynnissä olevat työt ovat nostaneet työmaan päivittäisen henkilömäärään jo yli 450 henkilöön.

Valitettavasti koronapandemian takia Fennovoima ei järjestä tänäkään vuonna työmaan yleisöpäivää. Alla oleva video vie sinut kuitenkin virtuaaliselle työmaakierrokselle Hanhikiven niemelle.

 

Lisätietoja: