Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimaprojektin tarkastustoiminnasta

José Martins

Katsoessani taaksepäin voin vain todeta, että Fennovoimassa ja toimintamallissamme on tapahtunut viime vuoden aikana aikamoinen muutos. Vuoteen on mahtunut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Pääosin muutos on ollut positiivinen.

Myös meidän laaduntarkastustoiminnot, joiden vastuuhenkilönä toimin, organisoitiin vuoden 2019 aikana uudelleen. Keräsimme melkein kaikki tarkastajamme saman katon alle tarkastustoiminnasta vastaavaan yksikköön. Uudistuksen myötä pystymme aiempaa paremmin varmistamaan omien tarkastustemme riippumattomuuden muista organisaation toiminnoista ja kehittämään toimintaamme.

Yksikössämme työskentelee tällä hetkellä yhdeksän henkilöä ja se tulee kasvamaan noin 60 asiantuntijaan tulevaisuudessa. Syksyn aikana tulemme rekrytoimaan lisää osaajia tiimiin.

Tarkastustoiminta keskittyy konkreettisten fyysisten tuotteiden tai rakenteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen. Se on varsin mustavalkoista toimintaa – joko tarkastettava tuote täyttää vaatimukset ja se hyväksytään tai ei täytä, ja se hylätään. Harmaata välimaastoa ei ole. Ydinturvallisuusperiaatteiden mukaisesti me emme myöskään osallistu siihen, miten tuotetta pitäisi korjata.

Viime vuonna matkustin paljon. Vierailimme valmistajien luona tarkastamassa, miten asiat on järjestetty ja miten Hanhikivi 1 -hankkeeseen valmistaudutaan. Koronaviruspandemian aikana matkustaminen ei ole ollut mahdollista, mutta suunnitellut työt on pyritty tekemään skype-kokousten kautta etänä. Olemme huomanneet, että korona-aikana tiimin henki ja yhteisöllisyys on vahvistunut entisestään, mutta samalla on ollut haasteellista pitää viestintää yksinkertaisena ja tehokkaana eri osapuolten kesken.

Odotan paluuta normaaliin ja että pääsemme takaisin toimistolle ja työmaalle. Minusta on tärkeää käydä Hanhikivi 1 -työmaalla ja tuntea ihmiset. Projektin painopiste tulee siirtymään Hanhikivi 1 -työmaalle tulevaisuudessa. Minua motivoi, kun näen työmaan, missä kaikki tulee tapahtumaan.

Tänä vuonna tarkastuksia jatketaan sekä Pyhäjoen työmaalla että Japanissa. Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan tänä vuonna ensimmäiset jäähdytysveden otto- ja purkukanavan patojen pysyvät rakenteet ja olemme mukana niihin liittyvien tarkastuksien toteuttamisessa. Myös Fennovoiman hallintorakennuksen työt alkavat kesällä 2020 ja olemme tässäkin työssä mukana tekemässä tarkastuksia. Turbiinin generaattorin akselin valmistuksen tarkastukset on lisäksi tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden aikana Japan Steel Worksin tehtaalla Muroranin kaupungissa Japanissa. Olemme palkanneet paikallisen asiantuntijan toteuttamaan tarkastukset tehtaalla. Tämän jälkeen akseli toimitetaan meriteitse GE Steam Powerin Belfortin tehtaalle Ranskaan koneistettavaksi.

Fennovoiman sisäisen kehityksen lisäksi laitostoimittajan ja pääurakoitsijan tarkastustoiminta vaatii kehittämistä ja lisää resursseja. On ottanut aikaa, että olemme ymmärtäneet, miten laitostoimittajan päässä ajatellaan asioista ja miten tarkastustoimintaa on totuttu hoitamaan.

RAOS Projectin ja Titan-2:n aiemmissa projekteissa on käytetty paljon erilaisia toimintamalleja, jotka eivät sovi Hanhikivi 1 -voimalaitoksen vaatimuksiin. Ehjän ja holistisen toimintamallin luomisen lisäksi laitostoimittajan on otettava aiempaa vahvempi asema toimitusketjun ja etenkin pääurakoitsijan ohjaamisessa ja valvonnassa. Pallo on kuitenkin myös meillä, sillä meidän on osattava kertoa heille mitä me haluamme ja milloin ja miksi.

Emme ole vielä saavuttaneet täyttä yhteisymmärrystä toimintamallista laitostoimittajan ja pääurakoitsijan kanssa, mutta teemme sen eteen kovasti töitä. Oma lähestymistapamme on aiempaa proaktiivisempi; pyrimme kertomaan mahdollisimman selkeästi mitä haluamme, mitkä ovat meidän odotuksemme ja ohjaamaan toimintaa läheltä.

José Martins
Fennovoiman laaduntarkastuspäällikkö

José Martins tapasi suomalaisen vaimonsa Kiinassa ja elettyään muutaman vuoden Portugalissa he muuttivat Suomeen vuonna 2002. He jäivät Suomeen ja heidän lapsensa syntyivät täällä. José on työskennellyt Fennovoimassa huhtikuusta 2015 lähtien ja tällä hetkellä hän vetää Fennovoiman yhdeksän hengen laaduntarkastustoiminnoista vastaavaa yksikköä. Vapaa-ajallaan José juoksee, käy joogatunneilla ja kesällä perhe viettää aikaa mökillä Salon lähellä.

José Martins Laaduntarkastuspäällikkö

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Tarkastuksista opittua – osa 2

Laadunvalvonnan tarkastuspäällikkö Julien Henry kertoo Hanhikivi1 -ydinvoimalan ensimmäisten pysyvien rakenteiden tarkastustöiden etenevän sujuvasti.

Julien Henry

Kohti Hanhikivi 1 -laitoksen laadukasta rakentamista

Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen ja suunnitellaan siihen liittyviä toimenpiteitä. Myös valmistelutyöt toimitusketjun valvonnan ja laadunvalvonnan kehittämiseksi etenevät.

Jouni Takakarhu