Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimalaitoksen rakentamisvalmius

Ydinvoimalaitoksen rakentamisvalmius

Valmius ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittamiseen tulee saavuttaa hyvissä ajoin ennen rakentamislupaa.

Keskeinen edellytys rakentamisen aloittamiselle on, että tekninen suunnittelu on riittävän pitkällä. Tähän liittyy sekä ydinvoimalaitoksen perussuunnittelu että sen kanssa yhdenmukainen turvallisuusseloste (PSAR), joka on keskeinen rakentamislupaa haettaessa. Yhtä tärkeää on toimitusketjun valmius: rakentamiseen liittyvien organisaatioiden on pystyttävä toteuttamaan suunnitelmat sekä valvomaan niiden mukaista toteutusta.

Myös laitospaikan Hanhikiven niemellä on oltava valmis ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että tarvittava infrastruktuuri ja tukirakennukset on rakennettu ja voimalaitostyömaa perustettu. Fyysisen valmiuden lisäksi projektialueella tulee olla toimivat käytännöt niin työturvallisuuteen, ympäristövaikutusten hallintaan kuin esimerkiksi rakennusvalvontaan liittyen.

Tärkeää on myös laitospaikkakunnan, Pyhäjoen, sekä sen lähialueiden valmius laitosrakentamiseen alkamiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että alueella pystytään vastaamaan laitoksen rakentamisaikaiseen työntekijämäärän ja palvelutarpeiden kasvuun, mutta myös hyötymään hankkeen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko