Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimalaitoksen rakentamisvalmius

Ydinvoimalaitoksen rakentamisvalmius

Valmius ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittamiseen tulee saavuttaa hyvissä ajoin ennen rakentamislupaa.

Keskeinen edellytys rakentamisen aloittamiselle on, että tekninen suunnittelu on riittävän pitkällä. Tähän liittyy sekä ydinvoimalaitoksen perussuunnittelu että sen kanssa yhdenmukainen turvallisuusseloste (PSAR), joka on keskeinen rakentamislupaa haettaessa. Yhtä tärkeää on toimitusketjun valmius: rakentamiseen liittyvien organisaatioiden on pystyttävä toteuttamaan suunnitelmat sekä valvomaan niiden mukaista toteutusta.

Myös laitospaikan Hanhikiven niemellä on oltava valmis ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Tämä tarkoittaa, että tarvittava infrastruktuuri ja tukirakennukset on rakennettu ja voimalaitostyömaa perustettu. Fyysisen valmiuden lisäksi projektialueella tulee olla toimivat käytännöt niin työturvallisuuteen, ympäristövaikutusten hallintaan kuin esimerkiksi rakennusvalvontaan liittyen.

Tärkeää on myös laitospaikkakunnan, Pyhäjoen, sekä sen lähialueiden valmius laitosrakentamiseen alkamiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa varmistaakseen, että alueella pystytään vastaamaan laitoksen rakentamisaikaiseen työntekijämäärän ja palvelutarpeiden kasvuun, mutta myös hyötymään hankkeen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima