Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimalaitoksen laadukas toteutus

Ydinvoimalaitoksen laadukas toteutus

Laadukas toteutus ja toimitusketjun suorituskyky muodostavat rakentamisvaiheen tärkeimmän tavoitteen.

Ydinvoimalaitoksen laadukas toteutus tarkoittaa, että laitos on turvallinen, täyttää laissa säädetyt vaatimukset ja määräykset sekä laitoksen toimitussopimuksen vaatimukset ja tuottaa sovitun määrän sähköä.

Toimitusketjun valmius on yksi keskeisistä tekijöistä, jolla varmistetaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen laadukas rakentaminen. Valmiuden osalta tarkastellaan niin laitostoimittaja RAOS Projectin kuin rakentamiseen ja laitoskomponenttien valmistukseen osallistuvien alihankkijoiden pätevyyttä, suorituskykyä sekä resurssien- ja laadunhallintaa. Niillä kaikilla tulee olla hyvä ymmärrys sekä laitoksen käytettävyysvaatimuksista että suomalaisista laatuvaatimuksista ja menettelyistä.

Tärkeintä toimitusketjun hallinnassa on turvallisuuden varmistaminen. Ydinturvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin kohdistuu enemmän ja tiukempia vaatimuksia ja valvontaa kuin sellaisiin toimituksiin, joilla ei ole merkitystä ydinturvallisuuden kannalta. Auditoimme kaikki ydinturvallisuuden kannalta merkittävät Hanhikivi 1 -hankkeen alihankkijat. Lisäksi osallistumme tarkkailijana lähes kaikkiin laitostoimittajan alihankkijoilleen suorittamiin auditointeihin.

Turvallisuusvaatimusten ohella varmistamme, että toimitusketjuun kuuluvat yritykset täyttävät yhteiskunnalliset velvoitteensa ja ovat sitoutuneet noudattamaan Fennovoiman toimintaperiaatteita ja vastaavia eettisiä periaatteita. Selvitämme alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneittemme taustat ja heidän liiketoimintansa luotettavalla tavalla ennen yhteistyön aloittamista.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Tarkastuksista opittua – osa 2

Laadunvalvonnan tarkastuspäällikkö Julien Henry kertoo Hanhikivi1 -ydinvoimalan ensimmäisten pysyvien rakenteiden tarkastustöiden etenevän sujuvasti.

Julien Henry

Kohti Hanhikivi 1 -laitoksen laadukasta rakentamista

Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen ja suunnitellaan siihen liittyviä toimenpiteitä. Myös valmistelutyöt toimitusketjun valvonnan ja laadunvalvonnan kehittämiseksi etenevät.

Jouni Takakarhu

Ydinvoimaprojektin tarkastustoiminnasta

José Martins vetää Fennovoiman yhdeksän hengen laaduntarkastustoiminnoista vastaavaa yksikköä. Heidän tehtävänsä on tarkastaa, että Hanhikivi 1 -projektin fyysiset tuotteet tai rakenteet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.

José Martins