Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimalan käyttövalmius

Ydinvoimalaitoksen käyttövalmius

Käyttövalmius tarkoittaa sitä, että itse laitos ja sitä käyttävä organisaatio ovat valmiita laitoksen turvalliseen, taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Ydinvoimalaitoksen käyttövalmius ja vahva turvallisuuskulttuuri syntyvät vaiheittain, teknisen työn ja organisaation kehittämisen kautta.

Ydinvoimalaitoksen käyttövalmius tarkoittaa sitä, että itse laitos ja sitä käyttävä organisaatio ovat valmiita laitoksen turvalliseen, taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Laitoksen on täytettävä sille asetetut tekniset ja turvallisuusvaatimukset, oltava helposti käytettävissä ja huollettavissa sekä kyettävä tuottamaan sovittu määrä sähköä.

Organisaation valmius edellyttää puolestaan oikeaa rakennetta, oikeita kompetensseja sekä toimivia prosesseja. Fennovoiman ja laitostoimittaja RAOS Projectin toimintoja ja osaamista kehitetään koko projektin ajan määrätietoisesti ja ennakoivasti niin, että ne vastaavat kullekin projektivaiheelle asetettuja vaatimuksia.

Myös turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja arviointi jatkuu koko hankkeen elinkaaren ajan. Tämä koskee kaikkia Hanhikivi 1 -hankkeeseen osallistuvia toimijoita.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Inhimilliset tekijät vaikuttavat ydinvoimalan turvallisuuteen

Fennovoiman inhimillisten tekijöiden hallinta -tiimi (human factors engineering) varmistaa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimala suunnitellaan siten, että laitoksen tuleva käyttöhenkilöstö voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Pernilla Allwin

Valmistautuminen laitoksen käyttöön

Käyttövalmiutta rakennetaan jo suunnitteluvaiheessa, niin voimalaitoksen kuin sitä tulevaisuudessa käyttävän organisaation osalta.

Miika Hyvärinen & Kim Stålhandske

Ydinvoimalan kunnossapito

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille toistuvia tarkastuksia ja huoltoja.

Fennovoima