Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Valmistaudumme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan 60 vuoden käyttöön

Käyttövalmiuspäällikkö Kim Stålhandske

Fennovoima saavuttaa käyttövalmiuden, kun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos ja sitä käyttävä organisaatio ovat valmiita laitoksen turvalliseen, taloudelliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Olemme viimeisen vuoden aikana kartoittaneet Fennovoiman käyttövaiheeseen liittyviä tarpeita ja kehitysalueita ja määrittäneet Fennovoiman käyttövalmiuden kehittämistyön perustaksi tiekartan, joka luo selkeän kuvan kaikista keskeisistä tavoitteista ja tehtäväkokonaisuuksista.

Varmistamme laitoksen suunnitteluvaiheessa, että voimalaitos täyttää sille asetut tekniset ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi varmistamme, että se on helposti käytettävissä ja huollettavissa sekä tuottaa sovitun määrän sähköä.

Vuoden 2020 alkupuolella perustettu Fennovoiman käyttövalmiusyksikkö keskittyy ennen kaikkea organisaation valmiuteen, jota kehitetään jatkuvasti projektin aikana. Olemme aloittaneet laitoksen käyttöorganisaation toimintojen ja niihin liittyvien tavoitteiden määrittämisen yhteistyössä Fennovoiman eri yksiköiden kanssa. Vuoden 2021 aikana jatkamme käyttövaiheen organisaatiomallin kehittämistä sisällyttäen siihen uusia toimintoja sekä suunnitelmaa tavastamme käyttää Hanhikivi 1 -laitosta.

Rakenteellisten seikkojen lisäksi organisaation valmius koostuu ennen kaikkea oikeista kompetensseista sekä toimivista prosesseista ja työkaluista. Organisaation osaamista kehitetään jatkuvasti projektin aikana, jotta organisaation käyttövalmius saavutetaan hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen ensimmäistä polttoainelatausta.

Laitostoimitussopimuksen mukaan RAOS Project on vastuussa Fennovoiman henkilöstön laitosteknisestä koulutuksesta, mutta koulutustarpeiden tunnistamisessa ja koulutusten toteuttamisessa on ollut nähdäksemme kieli- ja kulttuurihaasteita jo useiden vuosien ajan. Olemme tutkineet vastaavassa tilanteessa olleiden ydinvoimaprojektien käyttökokemuksia maailmalta, ja todenneet että kulttuuri- ja kielihaasteet ovat usein johtaneet koulutustoiminnan epäonnistumiseen. Siksi tuemme nyt laitostoimittajaa koulutusten kehittämisessä suunniteltua enemmän.

Olemme määrittäneet pitkän tähtäimen koulutusohjelmaa, joka kattaa sekä projektiorganisaation koulutustarpeet hankkeen eri vaiheissa että käyttöorganisaation koulutustarpeet. Esimerkiksi laitoksen käytöstä vastaavien lisensioitujen operaattoreiden koulutus on pitkä, ja se on aloitettava jo useita vuosia ennen laitoksen suunniteltua käyttöönottoa.

Vuoden 2021 alussa aloitimme erityisesti laitoksen suunnittelua arvioiville asiantuntijoille suunnatun laitosteknisen koulutusohjelman, joka kattaa ensivaiheessa laitoksen turvallisuutta, suunnittelua, laatua ja laitoksen käyttöä normaalitilanteessa käsittelevät teemat. Koulutukset tukevat ensisijaisesti laitoksen toisen vaiheen perussuunnittelua ja sen katselmointia. Lisäksi ne auttavat Fennovoiman organisaatiota valmistautumaan tulevaisuudessa siintävään laitoksen 60 vuoden käyttövaiheeseen.

Kim Stålhandske
Käyttövalmiuspäällikkö

Kim Stålhandske on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri, ja hän on työskennellyt Fennovoimassa käyttö- ja kunnossapitoryhmässä erilaisissa tehtävissä vuodesta 2015. Nykyään Kim vastaa Fennovoiman käyttövalmiudesta ja teknisistä koulutuksista. Aiemmin Kim on työskennellyt myös TVO:n Olkiluoto 3 -projektissa ydinturvallisuusinsinöörinä. Vapaa-ajalla Kim ulkoiluttaa Ihku-koiraa, kokkailee herkullista ruokaa ja urheilee.

Kim Stålhandske, Fennovoiman Käyttövalmiuspäällikkö

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Inhimilliset tekijät vaikuttavat ydinvoimalan turvallisuuteen

Fennovoiman inhimillisten tekijöiden hallinta -tiimi (human factors engineering) varmistaa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimala suunnitellaan siten, että laitoksen tuleva käyttöhenkilöstö voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Pernilla Allwin

Valmistautuminen laitoksen käyttöön

Käyttövalmiutta rakennetaan jo suunnitteluvaiheessa, niin voimalaitoksen kuin sitä tulevaisuudessa käyttävän organisaation osalta.

Miika Hyvärinen & Kim Stålhandske

Ydinvoimalan kunnossapito

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille toistuvia tarkastuksia ja huoltoja.

Fennovoima