Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Turvallinen ydinvoimalaitos

Turvallinen ydinvoimalaitos

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta varmistutaan suunnitteluvaiheessa.

Turvallinen ydinvoimalaitos ja tasokas turvallisuussuunnittelu muodostavat ykköstavoitteemme.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelulta, toteutukselta ja käytöltä vaaditaan erittäin korkea, suomalaisten turvallisuusvaatimusten ja Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukainen turvallisuustaso. Laitoksen turvallisuudesta varmistutaan suunnitteluvaiheessa.

Turvallisuuden lisäksi Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelu- ja käyttöominaisuuksien tulee taata laitokselle korkea käyttövarmuus ja pitkä elinikä. Teemme yhteistyötä laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa tarvittavien suunnittelupiirteiden varmistamiseksi ja arvioimme Hanhikivi 1 -laitoksen piirteet vasten niille asetettuja vaatimuksia. Olemme määritelleet oman tavoitetasomme ja kriteeristön ydinvoimalaitoksen turvallisuudelle, ja arvioimme ensin, täyttääkö laitos odotuksemme. Sen jälkeen arvioimme myös viranomaisvaatimusten täyttymisen. Ennakoivalla arvioinnillamme varmistamme, että pystymme tarvittaessa vaikuttamaan laitoksen suunnitteluun ja että ylätason tavoitteemme täyttyvät niin laitoksen turvallisuuden, rakentamisvalmiuden, toteutuslaadun kuin käyttövalmiuden osalta.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Säteily on luonnollista

Tutkimme radioaktiivisten aineiden luonnollista perustasoa Hanhikivi 1 -laitosalueen lähiympäristössä, radiokemisti Mervi Söderlund kertoo.

Mervi Söderlund