Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Suunnittelun edistyminen

Fennovoiman suunnittelujohtaja Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Vuosi 2020 oli Hanhikivi 1 -hankkeessa vahvasti laitoksen sijoitussuunnitteluun eli layoutiin keskittyvä vuosi. Jo ennalta tiesimme, että edessä tulee olemaan paljon vaativia keskusteluja laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa ja myös tarpeita muuttaa esitettyjä suunnitteluratkaisuja. Ydinvoimalan suunnittelu ja sen katselmointi on mittava työ, joka on edistynyt sujuvasti ja varmasti.

Katselmoinnin edistymisen kannalta on ollut keskeistä, että olemme saaneet laitostoimittajalta suunnitteluaineistoa tarkastettavaksi odotusten mukaisesti. Myös meillä Fennovoimassa kaksi vuotta sitten tehdyt uudistukset ovat osoittaneet voimansa: vastuut ja omistajuudet ovat nyt selkeitä ja päätöksentekokyky koko organisaatiossa on kehittynyt.

Viime vuoden kuluessa arvioimme kaikki noin 150 laitokseen kuuluvaa rakennusta 3D-mallin ja piirustusten avulla monitieteisesti ja eri näkökulmista. Kävimme läpi sijoitussuunnitteluaineiston rakennus rakennukselta, nostimme esiin puutteita ja sovimme RAOS Projectin kanssa tarvittavista korjauksista. Tunnistimme esimerkiksi ALARA-periaatteen (ALARA = As Low As Reasonably Achievable) toteutumisen ja laitoksen normaalin käytön kannalta muutoksia vaatineita kohtia. Esimerkiksi putkilinjoja ja venttiilejä on sijoitettu uudelleen, jotta niistä ei aiheutuisi ydinvoimalan käyttöhenkilöstölle tarpeetonta säteilyannosta. Myös laitoksen paloturvallisuutta ja evakuointireittejä on kehitetty edelleen.

Reilu vuosi sitten totesimme, että valvomorakennuksen suunnittelu ei vastannut odotuksiamme ja turvallisuusvaatimusten asettamaa tasoa. Vuoden 2020 aikana rakennus on suunniteltu kokonaan uudelleen selkeitä suunnitteluperiaatteita kunnioittaen. Rakennus on kooltaan varsin massiivinen, muutaman Suomen eduskuntatalon kokoinen. Suunnitteluasteeltaan se on vielä hieman muita rakennuksia jäljessä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä aiempaa huomattavasti selkeämpään ja suoraviivaisempaan lopputulokseen.

Aivan kaikki ei viime vuonnakaan edennyt odotuksiemme mukaisesti, sillä automaatiosuunnittelun edistyminen on ollut valitettavan hidasta. Tämä heijastuu laitoksen tekniseen suunnitteluun, sen etenemiseen, suunnitteluaineiston katselmointiin sekä ratkaisujen luvittamiseen. Rakennusten sijoitussuunnittelussa automaatio on kuitenkin jo huomioitu alustavaan suunnitteluun pohjautuen, ja tilavaraukset automaatio- ja sähkölaitteille ovat suunnittelussa olemassa.

Kaiken kaikkiaan laitoksen toiminnallinen ja fyysinen suunnittelu on nyt hyvin pitkälti lyöty lukkoon eikä suurempia muutoksia ole oletettavissa. Meillä on hyvä varmuus suunnittelun teknisestä asianmukaisuudesta. Keskitymme nyt varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot. Suunnitteluaineistojen huolellinen viimeistely ja tarvittavien arvioiden ja analyysien tuottaminen ovat oleellisia tehtäviä, jotta laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun ja laitehankintojen kanssa ei tule vastaan ongelmia myöhemmin.

Olemme vähitellen siirtymässä yksityiskohtaisen suunnittelun kautta laitosrakentamiseen. Oman organisaatiomme ja koko toimitusketjun rakentamisvalmiuden varmistaminen ovatkin vuoden 2021 keskeisiä tehtäviämme.

Petri Jyrälä
Suunnittelujohtaja

Petri Jyrälä on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ydinvoima-alalta. Fennovoimassa hän on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien, ja tällä hetkellä hän vetää Fennovoiman suunnitteluosastoa. Työn ohella Petri nauttii mökkeilystä ja vesillä liikkumisesta.

Petri Jyrälä, Fennovoiman suunnittelujohtaja

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima