Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Perussuunnittelu edistyy

Petri Jyrälä Suunnittelujohtaja

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Ydinvoimalaitos on suuri ja monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu monista eri tekniikan alojen järjestelmistä ja rakenteista. Lienee selvää, että myös laitoksen suunnitteluprosessi on monimutkainen ja moniulotteinen sisältäen runsaasti eri rajapintoja ja rinnakkaisia vaiheita. Luvitus tuo kokonaisuuteen vielä yhden ulottuvuuden lisää.

Viime vuoden kuluessa olemme saaneet suunnittelun ja avoimien asioiden käsittelyn hallintaan niin, että pystymme viemään suunnittelua nyt tehokkaasti eteenpäin. Onnistumiset ovat tulleet monien vaikeuksien kautta ja vaatineet sekä oman organisaatiomme että koko projektin lähestymistavan muutosta.

Suunnittelun etenemisen kannalta ratkaisevaa on mielestäni ollut perussuunnittelun jakaminen kahteen vaiheeseen. Jako on mahdollistanut sen, että me pystymme keskittymään suunnitteluaineiston ensimmäisen vaiheen katselmoinnissa teknisiin asioihin ja jättämään dokumentaation muotoseikat seuraavaan katselmointivaiheeseen. Myös Fennovoiman uusi organisaatiorakenne on selkeyttänyt sisäisiä vastuita ja rajapintoja.

Mielestäni toimitetun perussuunnitteluaineiston osalta design näyttää hyvältä: turvallisuusasiat on huomioitu asianmukaisesti ja merkittäviä muutoksia ei ole näköpiirissä. Pääsääntöisesti myös avoimena oleviin asioihin alkaa olla ratkaisut olemassa. Olemme näin saaneet lisää varmuutta suunnitteluratkaisujen asianmukaisuudesta, ja se taas on luonut mahdollisuuden edetä suunnittelussa pidemmälle. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä runsain mitoin.

Nähdäkseni fennovoimalaiset ovat sopeutuneet nopeasti uuteen organisaatioon, omaksuneet uudet roolit ja vastuut – ja myös löytäneet entistä enemmän omistajuutta ottaa kantaa suunnitteluratkaisuihin. Olemme nähneet kiitettävää sitoutumista työhön ja venymistä tarpeen vaatiessa. Myös laitostoimittaja ja pääsuunnittelija ovat edistyneet suunnitteluprosessien ja suunnittelun hallinnan kehittämisessä merkittävästi. He ovat osoittaneet aitoa halua saattaa prosessit vaatimustenmukaiseen kuntoon. Haasteiden selättäminen on luonut luottamusta ja yhteinen sävel laitostoimittajan kanssa on mielestäni löytynyt.

Laitostoimittaja on toimittanut meille katselmoitavaksi nyt hieman yli puolet suunnitteluaineistosta. Oheisista kuvioista näet tarkemmat suunnittelun edistymistä kuvaavat luvut. Kun olemme saaneet katselmoinnin ensimmäisen vaiheen päätökseen, aineisto määrittelee jo hyvin pitkälle, millainen laitoksesta tulee fyysisesti. Tämän jälkeen emme odota laitokseen enää merkittäviä muutoksia ja voimme siirtyä aineistojen viimeistelyyn. Ennen kuin olemme saavuttaneet valmiuden rakentamisen aloittamiseen niin laitospaikalla kuin laitetoimittajien osalta, tulee meillä olla myös perussuunnitteluun perustuva yksityiskohtainen suunnittelu tehtynä sekä varmuus siitä, että rakentamiseen liittyvät organisaatiot ja toimitusketjut, mukaan lukien Fennovoima itse, ovat kyvykkäitä toteuttamaan suunnitelmat ja valvomaan niiden mukaista toteutusta.

Dokumentaatio
Fennovoiman 30.3.2020 mennessä laitostoimittajalta vastaanottaman dokumentaation määrä ja sen tarkastuksen tilanne & Perussuunnitteludokumentaation 1. vaiheen katselmoinnin tilanne 30.3.2020.

 

Petri Jyrälä
Suunnittelujohtaja

Petri Jyrälä on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ydinvoima-alalta. Fennovoimassa hän on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien, ja tällä hetkellä hän vetää Fennovoiman suunnitteluosastoa. Työn ohella Petri nauttii mökkeilystä ja vesillä liikkumisesta.

Petri Jyrälä Suunnittelujohtaja

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima