Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Laadukas toteutus vaatii laadukkaan toimitusketjun

Jouni Takakarhu Fennovoiman Projektijohtaja

Laitoksen laadukkaalla toteutuksella tarkoitamme yksinkertaistetusti sitä, että laitos on turvallinen, noudattaa suomalaista lainsäädäntöä, määräyksiä sekä laitostoimitussopimusta ja tuottaa sovitun määrän sähköä. Tähän kaikkeen liittyy paljon asioita, joiden on oltava kunnossa ennen kuin olemme valmiita aloittamaan laitoksen rakentamisen.

Toimitusketjun valmius on yksi keskeisistä tekijöistä, joilla varmistamme laitoksen laadukkaan rakentamisen yhdessä laitostoimittajan sekä rakentamiseen ja laitoskomponenttien valmistukseen osallistuvien alihankkijoiden kanssa. Laitostoimittajan toimitusketjun suorituskyky ja turvallisuusmerkityksen mukainen laadunhallinta ovat valmiuden osalta olennaisia kehitysalueita.

Pyrimme varmistamaan, että laitostoimittajalla ja pääurakoitsijalla on hyvä ymmärrys laitoksen käytettävyysvaatimuksista sekä suomalaisista laatuvaatimuksista ja menettelyistä.

Olennaista on myös, että he toimivat vaatimusten mukaisesti ja osaavat ohjata omia toimitusketjujaan vaatimustenmukaiseen toimintaan. On myös meidän etumme mukaista, että toimitusketjussa kaikki sujuu ongelmitta ja tehokkaasti eikä viiveitä synny. Tässä kaikessa riittää tosin vielä työsarkaa.

Laadun varmistukseen liittyen olemme perustaneet Fennovoiman organisaatioon uuden laadunvalvontayksikön. Olemme myös luokitelleet laitteiden suunnittelu- ja laatuspesifikaatiot niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Tämä turvallisuusluokkiin perustuva lähestymistapa on implementoitu niin ikään laitostoimittajan puolella.

Tällä hetkellä pyrimme harmonisoimaan laitteiden valmistuksen seuranta- ja valvontamenettelyjä yhdessä laitostoimittajan kanssa. Tavoitteena on määritellä riittävät valvontamenetelmät jokaiselle turvallisuusluokitellulle komponentille ja rakenteelle.

Automaatiotoimittajan valinnan myötä kaikki Hanhikivi 1 -laitoksen keskeiset toimittajat on nyt valittu ja meidän hyväksymiämme. Automaatiotoimitusketjun roolien määrittäminen on saatava valmiiksi nopeasti, jotta tekninen suunnittelu voidaan aloittaa, ja saamme rakentamislupa-aineistoa näiltä osin kasaan. Muutoin automaatiosuunnittelusta voi muodostua meille pullonkaula. Haastavaa tässä on etenkin se, että automaation toimitusketjussa on lukuisia alihankkijoita jo näin alkuvaiheessa. Pyrimme yksinkertaistamaan toimitusketjua, jotta toimitusketjun vastuut ja valvontamenettelyt saadaan määriteltyä mahdollisimman tarkasti ja itse toteutus on helpommin hallittavissa.

Kaiken kaikkiaan toimitusketjun valvonnassa on edetty sekä meillä Fennovoimassa että laitostoimittajan kanssa oikeaan suuntaan. Keskustelemme laitostoimittajan kanssa eri vaihtoehdoista ja suunnittelemme yhdessä toimintaa eteenpäin. Jotta rakentamaan päästään heti rakentamisluvan myöntämisen jälkeen, on koko toimitusketjun valmistelussa suomalaisia vaatimuksia vastaavaksi kuitenkin vielä paljon tehtävää.

Jouni Takakarhu

Fennovoiman Projektijohtaja

Jouni Takakarhu on koulutukseltaan kemiantekniikan diplomi-insinööri ja työskennellyt Fennovoimassa viimeiset kuusi vuotta, turbiinisaarekeyksikön vetäjänä, suunnittelujohtajana ja viimeisen vuoden projektijohtajana. Ennen Fennovoimaa Jouni on työskennellyt pitkään kansainvälisissä teknologiakehitys- ja investointiprojekteissa petrokemian teollisuudessa. Työn ohella Jouni nauttii puuhailusta kesämökillään.

Jouni Takakarhu Fennovoiman Projektijohtaja

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Tarkastuksista opittua – osa 2

Laadunvalvonnan tarkastuspäällikkö Julien Henry kertoo Hanhikivi1 -ydinvoimalan ensimmäisten pysyvien rakenteiden tarkastustöiden etenevän sujuvasti.

Julien Henry

Kohti Hanhikivi 1 -laitoksen laadukasta rakentamista

Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen ja suunnitellaan siihen liittyviä toimenpiteitä. Myös valmistelutyöt toimitusketjun valvonnan ja laadunvalvonnan kehittämiseksi etenevät.

Jouni Takakarhu

Ydinvoimaprojektin tarkastustoiminnasta

José Martins vetää Fennovoiman yhdeksän hengen laaduntarkastustoiminnoista vastaavaa yksikköä. Heidän tehtävänsä on tarkastaa, että Hanhikivi 1 -projektin fyysiset tuotteet tai rakenteet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.

José Martins