Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Käyttöönotto on rakentamisen viimeinen vaihe

Laitoksen käyttöönotto on viimeinen projektivaihe ennen sähköntuotannon aloittamista. Sen aikana varmistamme, että Hanhikivi 1 -laitos vastaa odotuksiamme niin turvallisuuden kuin tuotanto-ominaisuuksien osalta. Vaikka käyttöönotto on mielestäni suunnitteluprojektien monimutkaisin ja haastavin vaihe, pidän sitä myös kaikkein palkitsevimpana: saamme vihdoin nähdä kovan työn ja ponnistelujen tulokset.

Käyttöönottoyksikkö on Fennovoimalla osa laitostoiminnot-osastoa. Keskitymme ensisijaisesti Hanhikivi 1- ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen ja laatuun, jotka varmistamme monitieteisen lähestymistavan avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikilla Fennovoiman yksiköillä on käyttöönottoon liittyviä vastuita ja tehtäviä.

Ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyy tyypillisesti kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa laitoksen järjestelmiä, komponentteja ja rakenteita testataan ilman polttoainelatausta. Toisen vaiheen alussa polttoaine ladataan reaktoriin, jonka jälkeen toteutamme lukuisia testejä, kuten esikriittisyyskokeita ja pientehokokeita. Ennen toista vaihetta meidän on osoitettava, että laitos ja prosessit ovat riittävän kehittyneitä ja henkilöstömme on hallitsee laitoksen, jotta voimme siirtyä ydinvoimatoimintoihin. STUK myöntää luvan polttoaineen lataamiseksi reaktoriin vain, jos kaikki sille asetetut edellytykset täyttyvät. Käyttöönoton viimeisessä kolmannessa vaiheessa osoitamme laitoksen soveltuvuuden jatkuvaan ja vakaaseen sähköntuotantoon. Eri käyttöönottovaiheissa otamme koko ajan enemmän omistajuutta laitoksen järjestelmistä ja prosesseista, kunnes hallinnoimme täysin kaikkia operatiivisia tehtäviä.

Meidän lisäksemme myös STUK valvoo, että kaikki toiminnot, joilla voi olla vaikutusta turvallisuuteen käyttöönoton aikana, ovat harkittuja ja Fennovoiman valvonnassa. Olemme jo nyt pitäneet useita yhteisiä kokouksia aiheesta ja vierailleet yhdessä Hanhikivi 1:n referenssilaitoksessa (Leningrad II). Varhaisen osallistumisen myötä varmistamme, että kaikki Hanhikivi 1 -laitoksen käyttöönottoon osallistuvat organisaatiot ymmärtävät siihen liittyvät odotukset ja standardit.

Tällä hetkellä laitoksen suunnitteluvaiheessa käyttöönottoon liittyy kaksi keskeistä tehtävää. Määrittelemme läheisessä yhteistyössä Fennovoiman teknisten osastojen kanssa käyttöönottoa koskevat odotukset suunnitteluprosessin jokaiselle vaiheelle, jonka jälkeen keskustelemme ja sovimme niistä yhdessä laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa. Lisäksi arvioimme laitoksen suunnittelua asettamiamme odotuksia vasten, tunnistamme riskialueita ja korostamme muissa ydinvoimahankkeissa käytössä olevia parhaita käytäntöjä.

Omasta näkökulmasta erityisen palkitsevaa on se, että pääsen määrittelemään ja kehittämään käyttötoimintoja laitoksen koko 60 toimintavuoden ajaksi. Meidän on perusteltava kaikki päätöksemme järjestelmällisesti, sillä nyt tekemillämme strategisilla päätöksillä on pitkäaikaisia vaikutuksia toimintaamme.

Osana kehitystoimintaa Fennovoima on panostanut parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen eri puolilla maailmaa meneillään olevista ydinvoimahankkeista. Olen työskennellyt koko Fennovoima-urani ajan yhteistyössä IAEA:n (Kansainvälinen atomienergiajärjestö), WANO:n (Maailman ydinvoimalaitosten käyttäjien liitto) ja kansainvälisten ydinvoima-alan yritysten kanssa jakaen ja arvioiden eri hankkeista kerättyjä kokemuksia. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä useiden uusien ydinvoimaprojektien kanssa ympäri maailmaa, kuten Rosatomin Leningrad 2:n, EDF:n Hinkley Point C:n & Flamanville 3:n, Nawah's Barakah:n ja SNPTC:n Shidao Bayn.

Meidät on vastaanotettu kaikkissa projekteissa hyvin, ja olemme saaneet tietoa eri laitosten parhaiten toimivista käytännöistä ja myös kehityskohteista. Tieto on meidän käyttöönottoon valmistautumisessamme kullanarvoista. Itse olen auttanut muita alan toimijoita käyttöönottotoiminnan kehittämisessä WANOn jäsenmissioihin osallistuen. Monilla muilla teollisuudenaloilla työskenneltyäni minulle on selvää, että ydinvoimasektori viitoittaa tietä kokemusten jakamisessa.

Matthew Geraghty
Fennovoiman käyttöönottopäällikkö

Matthew Geraghty on Fennovoiman käyttöönottopäällikkö. Hänellä on laajalti kokemusta eri teollisuudenaloista kuten öljy- ja kaasuhankkeista, perinteisestä sähköntuotannosta ja ydinvoimasta. Vapaa-ajallaan Matthew tykkää viettää aikaa suomalaisissa maalaismaisemissa yhdessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Inhimilliset tekijät vaikuttavat ydinvoimalan turvallisuuteen

Fennovoiman inhimillisten tekijöiden hallinta -tiimi (human factors engineering) varmistaa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimala suunnitellaan siten, että laitoksen tuleva käyttöhenkilöstö voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Pernilla Allwin

Valmistautuminen laitoksen käyttöön

Käyttövalmiutta rakennetaan jo suunnitteluvaiheessa, niin voimalaitoksen kuin sitä tulevaisuudessa käyttävän organisaation osalta.

Miika Hyvärinen & Kim Stålhandske

Ydinvoimalan kunnossapito

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille toistuvia tarkastuksia ja huoltoja.

Fennovoima