Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmien suunnittelu on mittava urakka

Sähköosaston johtaja Erkki Uusitalo

Tehtävämme sähkösuunnitteluosastolla on huolehtia siitä, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokseen tulee kaikki tarvittavat sähkö- ja viestintäjärjestelmät. Vastaamme sähkön jakelusta laitosalueen sisällä sekä sähkön syöttämisestä verkkoon ja verkosta laitokselle. Tämän lisäksi huolehdimme laitokseen toimivat viestintäjärjestelmät. Variaatio järjestelmissä on suuri aina 400 kilovoltin jakelujärjestelmistä patterivarmennettuihin tasavirtajärjestelmiin ja kuituverkkoihin. Varmistamme, että sähkö- ja kommunikointijärjestelmät noudattavat ydin- ja sähköturvallisuusvaatimuksia, viranomaisvaatimuksia sekä laitostoimitussopimusta. Luonnollisesti tehtävänämme on myös varmistaa, että laitoksesta tulee toimiva, käytettävä ja huollettava. Koska kyse on laitoksesta, joka tuottaa sähköä, on tehtävämme varsin keskeinen.

Perussuunnittelun osalta arkkitehtuuritason dokumentit ja -konseptit alkavat olla hyvällä mallilla. Olemme hyväksyneet elokuussa kolmetoista sähkösuunnittelukonseptia ja niihin liittyvät sähkönjakelukaaviot yhteensä neljästätoista ydinvoimalaitoksen perussuunnitteluun kuuluvasta konseptista. Hyväksymiimme konsepteihin kuuluu esimerkiksi laitosalueen sähköjakelua kuvaava kokonaisuus ja siihen liittyvät sähköjakelukaaviot koko alueesta. Muita hyväksyttyjä kokonaisuuksia ovat esimerkiksi maadoitus- ja ukkossuojauksen periaatteita, kaapeloinnin erotteluperiaatteita ja viestintäjärjestelmiä kuvaavat konseptit.

Valmistaudumme kovaa vauhtia myös toiseen katselmointivaiheeseen. Olemme valinneet muutaman erityyppisen sähköjärjestelmän, joita käytämme esimerkkitapauksina pohjustamassa keskustelua laitostoimittajan kanssa siitä, millaisia asioita meillä on vielä ensimmäisen katselmointivaiheen jälkeen avoinna, ja kuinka pitkälle suunnittelu täytyy viedä seuraavassa katselmointivaiheessa.

Yksi keskeinen tekninen asia, johon olemme etsineet ratkaisua, liittyy kaapelimitoituksen periaatteisiin. Suomessa kaapelimitoitukselle asetetut vaatimukset ovat näet hieman erilaiset kuin esimerkiksi Venäjällä. Isossa ydinvoimalaitoksessa kaapeleita on todella paljon, joten on tärkeää, että perusperiaatteet saadaan sovittua ja toteutettua kaikkien säännösten mukaisesti. Jos kaapelimitoitukset kasvavat, lisääntyy myös tilan tarve aiheuttaen mahdollisesti haasteita tilankäytön kanssa. Luotan kuitenkin siihen, että ratkaisut löytyvät, sillä keskusteluyhteytemme laitostoimittajan kanssa on hyvä. Pyrimme yhdessä löytämään sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka kaikki osapuolet näkevät teknisesti hyvinä ja oikeina. Jos muutoksia tarvitaan, teemme ne, ja jätämme sopimukselliset asiat niille, joiden vastuulle ne kuuluvat.

Kun olemme saaneet Hanhikivi 1 -voimalaitokselle rakentamisluvan, aloitamme yksityiskohtaisen suunnittelun, joka meillä sähkösuunnittelussa tarkoittaa valtavaa määrää dokumentaatiota. Jo nyt pelkästään Fennovoiman omaan toimituslaajuuteen kuuluviin muuntamoihin ja sähköjärjestelmiin liittyen dokumentaatiota on kertynyt kolme – neljä tuhatta dokumenttia ja jatkossa määrä kasvaa huomattavasti.

Laitossuunnittelun ohella olemme tehneet jo vuosien ajan töitä myös laitosalueella. Fennovoiman sähkönkäytön johtajana varmistan, että työmaalla jo olevat sähköjärjestelmät täyttävät jatkuvasti sähköturvallisuusvaatimukset ja vaaditut tarkastukset on tehty. Lisäksi ohjaamme Fennovoiman omaan toimituslaajuuteen kuuluvien projektien sähkösuunnittelua ja ohjaamme ja valvomme alihankkijoiden työtä. Myös Pyhäjoen toimistollamme on siten työskennellyt sähköinsinöörejä jo useamman vuoden ajan.

Erkki Uusitalo
Fennovoiman sähköosaston johtaja

Erkki Uusitalo on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan insinööri ja toimii Fennovoimalla sähköosaston johtajana. Ennen siirtymistä Fennovoimalle vuonna 2016 Erkki veti sähköosastoa mm. Neste Jacobsilla.  Vapaa-aikanaan Erkki nauttii erilaisista korjaus- ja remontointiprojekteista ja oman kodin rauhasta Espoossa.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima