Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Hanhikivi 1 -työmaan työntekijöiden asialla

Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä

Kaikkia Hanhikivi 1 -projektialueen työntekijöitä koskevat yhtäläiset oikeudet ja pelisäännöt. Alueella noudatetaan suomalaista työlainsäädäntöä ja työehtoja, eikä väärinkäytöksiä suvaita.

Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelee kymmeniä urakoitsijayrityksiä ja satoja työntekijöitä. Suuren työmaan valvonta on valtava työ kaikille hankkeen päävastuullisille ja myös viranomaisille.

Meidän tehtävämme työmaan yhteisenä luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna on neuvoa ja edustaa kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä työtehtävästä ja työnantajasta riippumatta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää luottamuksellisia suhteita työntekijöihin, työnantajiin ja viranomaisiin. Virallisten tarkastusten lisäksi kierrämme työmaalla päivittäin juttelemassa työntekijöiden kanssa ja pidämme tiiviisti yhteyttä viranomaisiin, Fennovoimaan ja muihin projektialueen toimijoihin.

Tiedon jakaminen on tärkeä osa työtämme. Työmaalla työskentelee paljon myös ulkomaalaisia työntekijöitä muun muassa Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä. Heille suomalainen työlainsäädäntö ja työehdot ovat usein täysin uutta tietoa, ja työturvallisuusvaatimukset poikkeavat totutuista. Pyrimme pitämään huolen siitä, että työntekijät tuntevat oikeutensa.

Usein projektialueella ilmenneiden väärinkäytösten taustalla on tietämättömyys suomalaisista pelisäännöistä, ja asiat korjaantuvat suhteellisen helposti, kun oikea tieto tavoittaa yritykset. Ongelmatilanteista kirjatut raportit liitetään myös yritysten tietoihin, jotta Fennovoiman toimitusketjun hallinta -tiimillä on tieto valmiina siitä, miten on suksi luistanut täällä, kun yritykset hakevat uusia urakoita Hanhikivi 1 -projektista.

Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelyyn vaaditaan henkilökohtainen kulkulupa. Työtämme helpottaa huomattavasti se, että Fennovoima voi ongelmatilanteissa perua kulkulupia. Se antaa yrityksille painetta toimia oikein. Lisäksi kaikkien yritysten ja työntekijöiden tiedot kirjataan työmaarekisteriin, josta ne ovat meidän ja viranomaisten helposti saatavilla.

Toimimme työmaalla puolueettomasti, mutta meillä on Fennovoiman vahva tuki takanamme. Jokaisen työmaalla toimivan on helppo huomata, että Fennovoima haluaa torpata väärinkäytökset ja turvata työntekijöiden oikeuksien toteutumisen. Lähtökohtaisesti Hanhikivi 1 -työmaalle töihin tulevat yritykset ja työntekijät tiedostavat jo valmiiksi, että tällä työmaalla säännöistä ei luisteta.

Jouni Karekivi                       
Yhteinen luottamusmies

Mikko Lehtelä
Yhteinen työsuojeluvaltuutettu

Hanhikivi 1 -työmaan yhteinen työsuojeluvaltuutettu Mikko Lehtelä valvoo, että työnantajat noudattavat suomalaisia työturvallisuusasetuksia ja -lakia. Hanhikivi 1 -työmaan yhteisen luottamusmiehen Jouni Karekiven vastuualueeseen puolestaan kuluu työmaasopimuksen, työsopimuslain ja suomalaisten työehtojen noudattamisen valvonta. Hän myös huolehtii osaltaan harmaan talouden torjunnasta.

Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä luottamusmiehet

Tiesitkö, että:

  • Hanhikiven niemellä työskentelevien työntekijöiden työturvallisuuden ja oikeuksien turvaaminen ovat keskeisiä sosiaalisen vastuun prioriteettejä Fennovoimalle.
  • Työmaan yhteisten luottamushenkilöiden rinnalla työskentelee koko joukko Fennovoiman asiantuntijoita, esimerkiksi työturvallisuuden, hankintojen ja liiketoiminnan eettisyyden tehtävissä. He kaikki huolehtivat osaltaan siitä, että työturvallisuus toteutuu ja työntekijöiden oikeudet täyttyvät.
  • Tuemme työllämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua toteutumista. Tavoite sisältää esimerkiksi työelämän oikeuksien turvaamisen ja turvallisen työympäristön takaamisen kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläiset, naiset ja epävarmassa työsuhteessa olevat.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima