Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Hanhikivi 1 -hankeessa toimitusketjun valmius saavutetaan ajoissa

Matous Zivotek

Etenemme vakaasti kohti toimitusketjun rakentamisvalmiuden saavuttamista tämän vuoden kuluessa. Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelevät yritykset muodostavat tukevan pohjan rakentamisen aloittamiselle.

Hanhikivi 1 -hankkeessa toimitusketjun valmius on kaksitahoinen kokonaisuus. Yhtäältä se sisältää valmiuden laitteiden hankintaan ja toisaalta valmiuden rakentamisen aloittamiseen. Kaiken kaikkiaan toimitusketju sisältää useita tuhansia yrityksiä.

Toimitusketjun valmiutta rakentamiseen ja laitteiden hankintaan valmistellaan rinta rinnan. Olemme kehittäneet menettelyitämme ja tehneet suunnitelman siitä, miten kykenemme hallitsemaan toimitusketjuun kuuluvaa valtavaa määrää yrityksiä ja toimittajia kaikilla toimitusketjun tasoilla. Päävastuu toimitusketjun hallinnasta on RAOS Projectilla, mutta myös meillä Fennovoimassa tulee olla hyvä näkyvyys koko toimitusketjuun aina viimeiseen henkilöön ja tuotteeseen tai sen osaan asti.

Rakentamisvalmius on saavutettava toimitusketjussa tämän vuoden aikana. Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelevät yritykset muodostavat tukevan pohjan rakentamisen aloittamiselle. Kaikki alueella jo toimivat yritykset ovat auditoituja ja hyväksyttyjä, ja niillä on valmius toimittaa palveluita hankkeelle. Rakentamisen toimitusketjuun kuuluu jo nyt useita satoja yrityksiä.

Laitteiden valmistukseen osallistuvalla toimitusketjulla on hieman enemmän aikaa valmistautua. Vastaan työssäni teknisistä määrittelyistä niiden laitteiden osalta, joita ei lueta pitkän toimitusajan komponenteiksi. Tekniset hankinnat pohjautuvat näihin määrittelyihin. RAOS Project ja me olemme mielestäni tässä asiassa hieman edellä aikataulusta, joten uskon RAOS Projectin olevan ajoissa valmiina laitteiden hankintaan ja toimittamiseen.

Hanhikivi 1 -hanke on todella monimutkainen. Siksi on tärkeää, että meillä on hyvä suunnitelma siitä, miten etenemme. Mikään strategia ei kuitenkaan ole täydellinen ja kaiken kattava. Siksi täydennämme ja parannamme suunnitelmaamme jatkuvasti kokemuksen karttuessa. Olen varma siitä, että sekä laitosrakentamisen että laitteiden valmistuksen toimitusketjut täyttävät vaatimukset ja saavuttavat valmiuden edetä täydellä teholla.

Olemme koko tiimi tyytyväisiä työn hyvään edistymiseen. Olemme tunnistaneet toimitusketjuun liittyvät riskit ja pullonkaulat, ja mikä tärkeintä, tiedämme myös, miten ne ratkaistaan. Olemme innoissamme siitä, että rakentaminen kohta alkaa ja voimme nähdä toimitusketjun valmiuden eteen tekemämme työn tulokset käytännössä.

Matous Zivotek
Balance of Plant -päällikkö

Matous Zivotek on työskennellyt Fennovoiman Balance of Plant -päällikkönä vuodesta 2019 lähtien. Matous arvostaa tiiminsä erinomaista yhteishenkeä. Puolet tiimistä työskentelee Helsingissä ja puolet Pyhäjoella. Ennen Fennovoimaa Matous työskenteli apulaisjohtajana Titan-2:n Suomen toimipisteessä. Hän on suorittanut on kemian tekniikan maisterin tutkinnon Pardubicen yliopistossa Tšekin tasavallassa. Hanhikivi 1 -hankkeen lisäksi Matous on innostunut jalkapallosta, ja hän on välittävä isä.

Matous Zivotek Balance of Plant Manager

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima