Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Vojtech Jansky

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Rakentamisvalmius koostuu monista eri asioista, joiden kaikkien täytyy olla riittävän hyvällä tolalla ennen kuin ydinvoimalaitoksen rakentaminen voi alkaa. Olemme valmistautuneet jo vuosien ajan rakentamisen aloittamiseen monin tavoin. Nyt kun rakentamisvaihe lähestyy, keskitymme siihen entistä enemmän. Tällä hetkellä Fennovoimassa tehdään paljon toisiinsa tiiviisti linkittyviä toimia rakentamisvalmiuden saavuttamiseksi.

Keskeisin tehtävä tällä hetkellä on laitoksen teknisen suunnittelun saattaminen riittävän valmiiksi, jotta voimme saada rakentamisluvan ja edetä ydinvoimalaitoksen rakentamisessa. Perussuunnittelun lisäksi yksityiskohtaisen suunnittelun on edettävä vaiheeseen, joka mahdollistaa rakennusten rakentamisen aloittamisen.

Meidän on myös varmistettava, että johtamisjärjestelmämme ja siihen liittyvät prosessit ovat ajan tasalla, ja että ne on otettu mallikkaasti käyttöön. Uudistetun johtamisjärjestelmämme käyttöönotto on parhaillaan meneillään, ja etenemme tässä asiassa hienosti.

Yksi keskeisistä rakentamisvalmiuden vaatimuksista liittyy omaan kykyymme valvoa tehokkaasti laitostoimittajaa ja monimutkaista toimitusketjua. Valmistelemme parhaillaan valvontamalliamme ja otamme sen käyttöön hyvissä ajoin.

Hanhikiven niemen projektialueen valmius on hyvä, mutta meidän tulee edetä vielä monissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi laitoskaivannon kaivuutöissä, ennen kuin ydinvoimalan rakentaminen voidaan aloittaa. Tätä varten meidän on kuitenkin saavutettava ensin riittävä kypsyysaste teknisessä suunnittelussa.

Aloitimme vuonna 2020 IAEA:n ohjeistukseen perustuvan rakentamisvalmiuden itsearvioinnin. Sen avulla varmistamme, että olemme huomioineet kaikki rakentamisvalmiuteen liittyvät osa-alueet riittävällä tarkkuudella ja oikeista näkökulmista. Vaikka arvioinnin myötä huomasimme joitakin puutteita prosesseissamme ja tiedonhallintatyökaluissamme, saimme varmuuden siitä, että organisaatiomme osaaminen vastaa vaadittua ja keskitymme työssämme oikeisiin asioihin.

Vuonna 2021 kutsumme IAEA:n suorittamaan rakentamisvalmiuden arvioinnin Fennovoimassa. Toivomme saavamme arvioinnista suosituksia, joiden avulla voimme kehittää rakentamisvalmiuttamme entisestään.

Me kaikki fennovoimalaiset osallistumme Hanhikivi 1 -hankkeen edistämiseen ja tuomme lisäarvoa Fennovoimalle ja koko hankkeelle. Olen varma siitä, että olemme valmiita etenemään laitosrakentamisessa sujuvasti ja hallitusti, kun saamme rakentamisluvan. Meillä on vielä aikaa toteuttaa tarvittavat parannukset, muuttaa ajattelutapaamme ja saada kaikki hankkeen osapuolet valmiiksi ydinvoimalan rakentamista varten. 

Vojtech Jansky
Projektipäällikkö
Reaktorisaarekeprojektit

Vojtech Janskylla on maisterin tutkinto konetekniikasta ja hän työskentelee projektipäällikkönä Fennovoiman reaktorisaareketiimissä. Ennen siirtymistä Fennovoimalle vuonna 2017 Vojtech on työskennellyt muun muassa Skoda JS:ssä asennustöiden koordinaattorina Mochovcen ydinvoimalassa Slovakiassa. Vapaa-ajallaan Vojtech nauttii ajasta perheensä kanssa, vaeltaa luonnossa ja harrastaa kestävyysurheilua.

Projektipäällikkö Vojtech Jansky

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima