Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Janne Liuko

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Hanhikivi 1 -hankkeessa on viimeisten parin vuoden ajan edetty hienosti. Vuoden 2020 loppuun mennessä Fennovoima on tarkastanut laitoksen perus- ja sijoitussuunnittelun miltei kokonaan ja edenneet alustavan turvallisuusselosteen katselmoinneissa merkittävästi.

Olemme löytäneet yhdessä RAOS Projectin kanssa ratkaisut vielä vuosi sitten avoinna olleisiin isoihin kysymyksiin, jotka liittyivät esimerkiksi ydinvoimalaitoksen primääripiiriin, suojarakennukseen ja syvyyssuuntaiseen puolustukseen. Teettämiemme kokeiden perusteella uskomme myös, että uudet suojarakennuksen passiiviset jälkilämmönpoistojärjestelmät toteuttavat hyvin tehtävänsä.

Toki edelleen meillä on koko joukko asioita ratkaistavana, mutta kaiken kaikkiaan Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu etenee nyt määrätietoisesti. Myös automaatioarkkitehtuurin osalta suunnitteluratkaisut ovat nyt pääosin selvillä, vaikka lopullista todennettua arkkitehtuuria ei vielä olekaan viimeistelty. Nyt ensimmäisen katselmointivaiheen päättyessä käytössämme on lähes koko laitoksen perussuunnitteluaineisto. Vuoden 2021 alkupuolella etenemme ensi kertaa katselmoimaan sen pohjalta laitostason asioita, kuten käytettävyyttä, käyttökustannuksia, suunnittelun eheyttä ja toteutettavuutta. Voimme kuitenkin jo nyt todeta, että laitoksen suunnittelun kypsyysaste on parantunut merkittävästi, emmekä odota laitoksen konseptiin enää isoja muutoksia.

Suunnittelutyön edetessä katselmoitavan tiedon määrä lisääntyy meillä Fennovoimassa. Olemme hioneet lähestymistapaamme suunnittelun katselmointeihin. Varmistuaksemme siitä, että keskitymme katselmoinneissa oikeisiin asioihin, olemme jakaneet ne kolmeen osa-alueeseen: laitoksen turvallisuuteen, käyttöön sekä käyttötalouteen ja toteutettavuuteen. Määrittelemme näille osa-alueille kriteerit hankkeen jokaista vaihetta varten.

Hankkeen elinkaaren kattava suunnittelu on käynnissä myös Fennovoiman organisaatioyksiköissä. Tämä tarkoittaa, että määritämme jokaisen yksikön roolin sekä yksiköiden tarvitseman osaamisen ja resurssit hankkeen kuhunkin vaiheeseen. Tämä auttaa meitä sekä suunnittelemaan henkilöstön kehittämistä ja urapolkuja että arvioimaan koulutustarpeita. Yksikkösuunnittelun myötä henkilöstöllemme aukeaa aiempaa parempi näkyvyys oman työnkuvan ja uran kehitykseen.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisvaihe lähestyy, joten toimintamme keskiössä on siihen valmistautuminen. Tutustumme tarkemmin Rosatomin tyypilliseen tapaan toimittaa laitokset ja selvennämme suomalaiseen ympäristöön liittyviä odotuksia ja vaatimuksia, jotta osaamme keskittää kehittämistoimenpiteemme oikeisiin asioihin. Esimerkiksi laitoksen toteutuksen ja toteutuksen valvonnan suunnitelmat sekä rakentamisen aikainen päätöksentekomenettely on määriteltävä hyvissä ajoin.

Etsimme myös mahdollisuuksia sujuvoittaa hankkeen etenemistä. Esimerkiksi korkealuokkaisten sarjavalmisteisten komponenttien luvittaminen turvallisuusluokiteltuihin kohteisiin voi tuoda merkittäviä etuja hankkeen toteutukseen ja laitoksen käyttöön.

Vuosi 2021 tulee olemaan kiireinen, mutta meillä on määrätietoiset askelmerkit, joiden mukaisesti hankkeessa etenemme. Olen hyvin ylpeä fennovoimalaisista, jotka yhteistyössä Rosatomin kanssa ovat saaneet Hanhikivi 1 -hankkeen rullaamaan sujuvasti eteenpäin. Samanlaista sinnikkyyttä, sitoutuneisuutta ja päätöksentekokykyä tarvitaan meiltä kaikilta myös jatkossa, kun jatkamme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käyttöä.

Janne Liuko
Laitostoiminnot-yksikön johtaja

Jannen Liukon vastuualueeseen kuuluu Fennovoiman keskeisten osastojen, ydinturvallisuus, suunnittelu, tarkastus ja valvonta sekä käyttö ja ylläpito, toiminnan vetäminen. Vapaa-ajallaan Janne harrastaa erilaisia kestävyysurheilulajeja ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Fennovoiman Laitostoiminnot-yksikön johtaja Janne Liuko

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima