Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Rakennamme Hanhikivi 1 -voimalaitoksen Pyhäjoelle

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos rakennetaan Hanhikiven niemelle. Fennovoima haki voimalaitoksen rakentamislupaa 2015. Hanhikivi 1 -rakennushanke on suurimpia yksittäisiä investointeja Suomessa.

Energiayhtiö Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS Project rakentavat Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Fennovoima haki voimalaitoksen rakentamislupaa kesällä 2015. Rakentamisluvan saamiseksi Fennovoiman on osoitettava, että voimalaitos täyttää kotimaiset turvallisuus- ja viranomaismääräykset.

Tavoitteena on saada Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakentamislupa vuonna 2021. Rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto, mutta sen edellytyksenä on Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio. Fennovoima toimittaa parhaillaan voimalaitoksen suunnitteluaineistoa viranomaiselle. RAOS Projectilla on puolestaan keskeinen rooli suunnitteluaineiston tuottamisessa.

Fennovoima on ostanut Hanhikivi 1 -voimalaitoksen kokonaistoimituksena. Laitoksen toimittaa Rosatom-konsernin suomalainen tytäryhtiö RAOS Project. Laitostoimittaja vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta ja käyttöönotosta. Fennovoima on voimalaitoksen luvanhakija ja käyttäjä.

Hanhikivi 1 -voimalaitos on noin 6,5–7 miljardin euron investointi, mistä kotimaisen investoinnin osuus noin 2 miljardia euroa. Se on merkittävä piristysruiske etenkin Pohjois-Suomen taloudelle.

Näin rakennamme ydinvoimalan

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakennushanke voidaan jakaa seuraavaan neljään osa-alueeseen: