Uutishuone

Tiedote
Release date
Fennovoimalla on sitoumuksia ja sopimuksia hankkeen eri osapuolten, mukaan lukien Fennovoiman omien työntekijöiden, kanssa. Fennovoiman tehtävät ja lakisääteiset velvoitteet säilyvät ennallaan, kunnes näihin puitteisiin tulee muutoksia sanktioiden tai viranomaisen sitovien päätösten kautta.

Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti

Fennovoima käynnisti 10.5.2022 koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka päättyivät 21.6. Neuvotteluiden tuloksena Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ennen henkilöstövähennyksiä Fennovoimalla on 356 työntekijää ja vuoden 2023 alussa alle 10 työntekijää.

Fennovoima tiedotti peruvansa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen 24.5.2022. Tätä ennen yhtiö päätti voimalaitosta koskevan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa johtuen hankkeen viiveistä ja laitostoimittajan kyvyttömyydestä toimittaa laitos sekä laitostoimittajan kyvyttömyydestä lieventää Ukrainan sodan aiheuttamia riskejä. Fennovoima on purkanut myös polttoainetoimitussopimuksen Rosatomin tytäryhtiö TVEL:in kanssa.

Päätösten seurauksena Fennovoima aloitti 10.5. koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka päättyivät 21.6. Neuvotteluiden tuloksena Fennovoima supistaa toimintojaan voimakkaasti. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ennen henkilöstövähennyksiä Fennovoimalla on 356 työntekijää ja vuoden 2023 alussa alle 10 työntekijää.

“Me kaikki tulimme Fennovoimalle toteuttamaan Hanhikivi 1 projektin ja rakentamaan ydinvoimalan Suomen yleisen edun vuoksi.  Se, että jouduimme lopettamaan projektin, oli vääjäämätöntä ja tiedän, että tällä päätöksellä on vaikutuksia meihin kaikkiin. Me kaikki tunnemme surua ja murhetta projektin päättymisestä. Haluan kiittää kaikkia Fennovoimalaisia heidän sitoutumisestaan ja ammattimaisesta asenteestaan. Uskon ja toivon, että te kaikki tulette onnistumaan uusien haasteiden löytämisessä”, sanoo toimitusjohtaja Joachim Specht.

Vuonna 2023 Fennovoima keskittyy ylläpitämään Hanhikivi 1 -työmaata sekä valmistautuu todennäköisiin juridisiin prosesseihin liittyen hankkeen päättämiseen laitostoimittajan kanssa.

Lisätietoa:

Joachim Specht, toimitusjohtaja, +358 20 757 8661

Eija Salo, henkilöstöjohtaja, +358 20 757 8455

[email protected]