Uutishuone

Työmaan ilmoitus
Release date
Stone crushing at the Hanhikivi 1 construction site

Murskaustoiminta työmaalla

Tammikuusta 2021 alkaen murskaustoiminta jatkuu ympärivuotisena. Tähän saakka Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta on murskattu kausittain.

Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta on murskattu kausiluontoisesti elokuusta 2017 saakka. Tammikuusta alkaen murskaustoiminta Hanhikivi 1 -työmaalla jatkuu ympärivuotisena arviolta vuoteen 2023 saakka.

Murskausaseman työt sisältyvät kalliokiviaineksen kivenlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen myönnettyyn ympäristölupaan (15.1.2016/PY-YL1/2016). Ympäristöluvan mukaisesti murskausta voi tehdä ympäri vuorokauden.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuvaa pölyä, melua ja tärinää seurataan viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi murskauslaitteen ympärillä on louhevallit, jotka estävät melun kulkeutumisen lähialueille. Murskaustyö ei sisällä räjäytyksiä. Jatkuvasta tarkkailusta ja raja-arvojen vertailusta vastaa laitostoimittaja RAOS Project. Kaukaisimmat mittauspisteet sijoittuvat lähimpien asutusalueiden läheisyyteen.

Murskattua kiviainesta hyödynnetään esimerkiksi Hanhikiven niemen alueen tienpohjissa ja maankorotuksissa.

Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Treivan Company Oy.