Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Näin rakennamme ydinvoimalan

Kun tavoitteena on käyttövalmis ja turvallinen voimalaitos, sen suunnittelussa pitää huomioida koko elinkaari. Hanhikivi 1 -voimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta, mikä tarkoittaa, että ratkaisuja punnitaan jopa sadan vuoden perspektiivillä.  Mittakaava on ainutlaatuinen, ja vaatii jo suunnitteluvaiheessa kokonaisvaltaista hahmottamista.

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakennushanke voidaan jakaa seuraavaan neljään osa-alueeseen:

1. Turvallinen laitos
2. Rakentamisvalmius
3. Laadukas toteutus
4. Käyttövalmius

Hankkeen vaiheet

Hanhikivi 1 -hanke on nyt suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Ydinvoimalaitoksen rakentamislupa on tavoitteena saada vuonna 2021 ja kaupallisessa käytössä laitoksen on määrä olla 2028.

Samalla kun suunnittelu- ja luvitustyötä viedään eteenpäin, valmistaudutaan projektissa myös tuleviin rakentamis- ja käyttövaiheisiin. Laitoksen turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvien valmistelujen on edettävä rinnakkain. Vahva turvallisuuskulttuuri tarkoittaa kaikkien näiden huomiointia erilaisissa tehtävissä, ratkaisuissa ja päätöksissä sekä näihin liittyvässä vuoropuhelussa laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa.

Suunnitteluvaiheessa korostuu parhaiden mahdollisten ratkaisujen hakeminen, rakentamisvaiheessa taas näiden ratkaisujen laadukas toteutus. Mitä tärkeämpi laitoksen osa tai toiminnan osa-alue, sitä tarkemmin pitää varmistua ratkaisun toimivuudesta. Käyttövaihe on oma lukunsa, jolloin ohjeiden ja koulutusten täytyy olla huipputasoa.

Myös käyttövalmius rakennetaan nyt alkaneen vuosikymmenen aikana. Se tarkoittaa, että niin Fennovoiman oman organisaation kuin kaikkien kumppaneiden, palveluiden ja paikallisten toimijoiden laitospaikalla Pyhäjoella on oltava valmiina laitoksen käyttöä varten. Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden kanssa tukee niiden valmiuksia kehittää toimintaa ja palveluita vastaamaan laitoksen käytön ajan tarpeita.
 

Hankkeen osapuolet

Asiantuntijamme

Fennovoiman organisaatio ja henkilöstö muodostavat vahvan perustan Hanhikivi 1 -hankkeelle. Alla olevistaosioista pääset lukemaan Fennovoiman asiantuntijoiden näkemyksiä hankkeen etenemisestä ja oman vastuualueensa seuraavista askelista. Tutustu meidän työhön hankkeen eri osa-alueilla!