Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Näin rakennamme ydinvoimalan

Kun tavoitteena on käyttövalmis ja turvallinen voimalaitos, sen suunnittelussa pitää huomioida koko elinkaari. Hanhikivi 1 -voimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta, mikä tarkoittaa, että ratkaisuja punnitaan jopa sadan vuoden perspektiivillä.  Mittakaava on ainutlaatuinen, ja vaatii jo suunnitteluvaiheessa kokonaisvaltaista hahmottamista.

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakennushanke voidaan jakaa seuraavaan neljään osa-alueeseen:

1. Turvallinen laitos
2. Rakentamisvalmius
3. Laadukas toteutus
4. Käyttövalmius

Hankkeen vaiheet

Hanhikivi 1 -hanke on nyt suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Tavoitteena on saada ydinvoimalaitoksen rakentamislupavuonna 2022. Kaupallisessa käytössä laitoksen on määrä olla 2029.

Samalla kun suunnittelu- ja luvitustyötä viedään eteenpäin, valmistaudutaan projektissa myös tuleviin rakentamis- ja käyttövaiheisiin. Laitoksen turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvien valmistelujen on edettävä rinnakkain. Vahva turvallisuuskulttuuri tarkoittaa kaikkien näiden huomiointia erilaisissa tehtävissä, ratkaisuissa ja päätöksissä sekä näihin liittyvässä vuoropuhelussa laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa.

Suunnitteluvaiheessa korostuu parhaiden mahdollisten ratkaisujen hakeminen, rakentamisvaiheessa taas näiden ratkaisujen laadukas toteutus. Mitä tärkeämpi laitoksen osa tai toiminnan osa-alue, sitä tarkemmin pitää varmistua ratkaisun toimivuudesta. Käyttövaihe on oma lukunsa, jolloin ohjeiden ja koulutusten täytyy olla huipputasoa.

Myös käyttövalmius rakennetaan nyt alkaneen vuosikymmenen aikana. Se tarkoittaa, että niin Fennovoiman oman organisaation kuin kaikkien kumppaneiden, palveluiden ja paikallisten toimijoiden laitospaikalla Pyhäjoella on oltava valmiina laitoksen käyttöä varten. Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden kanssa tukee niiden valmiuksia kehittää toimintaa ja palveluita vastaamaan laitoksen käytön ajan tarpeita.

  Fennovoima Oy - omistaja, luvanhankkija ja käyttäjä

  Fennovoima rakentaa Hanhikivi 1 -voimalaitoksen Pyhäjoelle. Yhtiö haki rakentamislupaa ydinvoimalaitokselleen kesällä 2015. Tavoitteena on saada lupa 2022.

  RAOS Project Oy - laitostoimittaja

  Fennovoima on ostanut voimalaitoksen kokonaistoimituksena. Laitostoimittaja on Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project, joka vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, rakennus- ja asennustöistä sekä käyttöönotosta.

  Asiantuntijamme

  Fennovoiman organisaatio ja henkilöstö muodostavat vahvan perustan Hanhikivi 1 -hankkeelle. Alla olevista osioista pääset lukemaan Fennovoiman asiantuntijoiden näkemyksiä hankkeen etenemisestä ja oman vastuualueensa seuraavista askelista. Tutustu työhön hankkeen eri osa-alueilla!