Hanhikivi 1 -työmaa

Työskentely Hanhikivi 1 -työmaalla

Hanhikivi 1 -työmaan kaikessa toiminnassa tärkeimpiä periaatteita ovat turvallisuus, läpinäkyvyys sekä ympäröivän yhteiskunnan huomioiminen. Edellytämme kaikilta työmaalla työskenteleviltä urakoitsijoilta ja työntekijöiltä vastuullisia toimintatapoja. Työmaan tulokoulutus perehdyttää Hanhikivi 1 -työmaalla toimimiseen.

Kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla toimivat yritykset ja työntekijät kirjataan Fennovoiman työmaarekisteriin. Sen avulla valvotaan, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät sekä yritysten että työntekijöiden osalta. Samalla turvaamme kaikkien työmaalla työskentelevien työntekijöiden oikeuden suomalaisen työehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin. Järjestelmän avulla teemme myös reaaliaikaisia tarkastuksia työmaalla.

Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden on oltava sopimuksellisessa työsuhteessa alihankintaketjussa olevaan yritykseen, jolla taas on urakkasopimus jonkun toisen työmaalla toimivan yrityksen kanssa.

Sopimus- ja alihankintaketjun on oltava eheä, jotta työmaalle töihin tulevalle henkilölle voidaan myöntää henkilökohtainen kulkulupakortti Fennovoiman järjestämän tulokoulutuksen jälkeen. Kulkulupakortti oikeuttaa itsenäiseen kulkuun, työskentelyyn ja läsnäolon leimaamiseen työmaalla. Kortin on oltava aina näkyvillä työmaalla liikuttaessa.

Työmaan tulokoulutuksen lisäksi jokaisen työntekijän on osallistuttava työmaa-alueen päätoteuttajan järjestämään työmaakohtaiseen perehdytykseen, jossa koulutetaan kyseisen työkohteen toimintatavat ja erityispiirteet. Työmaalla noudatetaan nolla tapaturmaa -periaatetta. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneet työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen.