Hanhikivi 1 -työmaa

Hanhikivi 1 -työmaa

 Fennovoima, RAOS Project ja työmarkkinajärjestöt ovat solmineet työmaasopimuksen, jossa määritetään työmaan yhteiset säännöt. Työmaasopimuksella varmistetaan, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä. Työmaasopimus on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä harmaata taloutta.

Työmaarekisteri, kulunvalvonta ja työmaan yhteiset luottamusmiehet ovat käytäntöön vietyjä asioita työmaasopimuksesta. Työmaarekisterin avulla työn tilaaja ja viranomaiset saavat reaaliaikaisen tiedon työmaalla toimivista yrityksistä, työntekijöistä sekä toimijoiden välisistä sopimussuhteista.

Työmaan ilmoitukset

Tietoa työvaiheiden vaikutuksista lähiympäristöön.