Hanhikivi 1 -työmaa

Hanhikivi 1 -työmaa

Ennen ydinvoimalan rakentamista Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia yhteensä noin 400500 miljoonalla eurolla. Alla oleva kuvagalleria ja video luovat nopean silmäyksen Hanhikiven niemen maisemiin. 

Voimalaitoksen rakentaminen alkaa, kun Fennovoima saa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. 

Työmaan vahvuus syksyllä 2021 oli noin 500 työntekijää. Rakentamisen ollessa kiivaimmillaan voimalaitosta rakentaa yhtä aikaa noin 4 500–5 500 ihmistä.

Hanhikivi 1 -työmaalla toimitaan suomalaisten pelisääntöjen mukaan

 Fennovoima, RAOS Project ja työmarkkinajärjestöt ovat solmineet työmaasopimuksen, jossa määritetään työmaan yhteiset säännöt. Työmaasopimuksella varmistetaan, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä. Työmaasopimus on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä harmaata taloutta.

Työmaarekisteri, kulunvalvonta ja työmaan yhteiset luottamusmiehet ovat käytäntöön vietyjä asioita työmaasopimuksesta. Työmaarekisterin avulla työn tilaaja ja viranomaiset saavat reaaliaikaisen tiedon työmaalla toimivista yrityksistä, työntekijöistä sekä toimijoiden välisistä sopimussuhteista.

Tietoa työmaan naapureille

Työmaan ilmoitukset tarjoavat tietoa eri työvaiheiden vaikutuksista lähiympäristöön.