Uutishuone

Artikkeli
Release date

Hanhikivi 1 -hankkeessa ympäristöasioista vastaavat Fennovoiman, laitostoimittaja RAOS ­Projectin ja sen pääurakoitsija Titan-2:n ympäristö­asiantuntijat. Yhdessä he muodostavat työmaan ympäristö­tiimin, johon kuuluvat Kati ­Oravisjärvi (vas.), Heidi ­Karjalainen, ­Henna ­Ollakka, ­Taina ­Kauhanen, Marjaana Vainio‑­Mattila, Mirjam Karhu, ­Paula ­Saavalainen ja ­Johanna Koskenranta. Kuvat: Mikko-Pekka Karlin

Ympäristötyötä maalla, vedessä ja ilmassa

Kaikki Hanhikivi 1 -työmaan toimijat ovat sitoutuneet vastuulliseen ympäristötyöhön koko ydinvoimalahankkeen ajaksi.

Hanhikiven niemellä elää monimuotoinen luonto. Natura 2000 -luonnonsuojelualue ja lintujen muuttoreitti sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä Hanhikivi 1 -työmaasta. Sekä hankkeelle että luonnolle riittää tilaa, sillä alueella viihtyvät eläimet hirvistä kettuihin sekä naapurissa rantaniittyä hoitavaan karjaan.

Nämä tärkeät luontokohteet sekä joukko lukuisia muita ympäristöasioita on huomioitu yksityiskohtaisesti Hanhikivi 1 -hankkeessa. Ydinvoimalan rakennuttaja Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project ja sen pääurakoitsija Titan-2 sekä lukuisat aliurakoitsijat kantavat yhteisesti vastuuta siitä, että rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset minimoidaan. Esimerkiksi luonnonsuojelualueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle ja vaikutuksia alueen luontoon tarkkaillaan säännöllisesti.

– Tavoitteemme on yhteinen. Teemme ympäristötyötä yhdessä laitostoimittajan ja pääurakoitsijan kanssa, kiteyttää Fennovoiman ympäristöjohtaja Marjaana Vainio-Mattila.

Aina valppaana

Ympäristöasiat ja -vaikutukset huomioidaan rakentamisen kaikissa vaiheissa. Työtä tehdään ennen kaikkea ennakoimalla, kuten hyvällä etukäteissuunnittelulla ja mahdollisten ympäristöriskien tunnistamisella.

Vainio-Mattilan mukaan tämä edellyttää järjestelmällistä toimintaa, minkä osoituksena Hanhikivi 1 -hankkeen toimijoille on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO 14001. Sertifikaatti on maailmanlaajuinen tunnustus siitä, että organisaatio ottaa kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutukset huomioon ja pyrkii minimoimaan ne.

– Järjestelmän rakentaminen on iso ponnistus, mutta sen hyöty on ilmeinen. Jatkossa erityisen kiehtovaa on jatkuvan parantamisen mahdollisuus.

Hanhikiven niemellä tarkkaillaan muun muassa ilman- ja meriveden laatua sekä työmaan melutasoa. Lisäksi alueella on tehty selvityksiä esimerkiksi kalastosta, pohjaeläimistöstä ja vesikasvillisuudesta.

– Olemme ympäristöasioissa aina valppaana ja kuuntelemme herkällä korvalla esimerkiksi viranomaisia ja urakoitsijoita, sanoo Vainio-Mattila.

Myös Pyhäjoen ja lähiseudun asukkaiden huomioiminen on tärkeää.

– Olemme saaneet hyvää palautetta kaksi kertaa vuodessa järjestettävistä lähiasukkaiden ympäristöilloista. Kerromme etukäteen esimerkiksi työmaan meluisista vaiheista, sillä haluamme olla hyviä naapureita ja toimia sopusoinnussa luonnon kanssa, täydentää Fennovoiman ympäristöpäällikkö Heidi Karjalainen.

Fennovoiman Marjaana Vainio-Mattila, RAOS Projectin Johanna Koskenranta ja Titan-2:n Kati Oravisjärvi tapaavat säännöllisesti Hanhikiven niemellä. He kuuluvat ympäristötiimiin, joka käsittelee työmaan ajankohtaisia asioita.

Yhteiset pelisäännöt

Fennovoiman ympäristöosaston lisäksi Hanhikivi 1 -työmaalla ympäristöasioista vastaavat RAOS Projectin ja Titan-2:n ympäristöasiantuntijat. Yhdessä he muodostavat ympäristötiimin, joka käsittelee työmaan ajankohtaisia asioita.

Tiimin työ on pitkälti yhteisten, hyvien toimintatapojen ja ohjeiden luomista. Lisäksi ympäristötiimi tekee työmaatarkastuksia, kouluttaa urakoitsijoita ja osallistuu voimalaitosalueen rakentamisen suunnitteluun.

Pääurakoitsija Titan-2:n ympäristöpäällikkö Kati Oravisjärvi kehuu kokoontumisia. Hänen mukaansa ne helpottavat työmaalla toimimista, kun urakoitsijoiden miksi-kysymyksiin löytyy aina perusteltu vastaus.

– Meillä on ohjeet joka asiaan, hän kertoo ja mainitsee esimerkkeinä öljyntorjunnan, jätehuollon ja kemikaalien käsittelyn.

Laitostoimittaja RAOS Projectin ympäristöpäällikkö Johanna Koskenranta korostaa ympäristöasioiden olevan osa turvallisuuskulttuuria.

– Jokainen työntekijä saa muun muassa työturvallisuus- ja ympäristökoulutusta, hän havainnollistaa.

Ympäristö on keskeisenä teemana myös Fennovoiman työmaan tulokoulutuksessa, johon kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevät osallistuvat.

– Urakoitsijat ovat hyvin kiinnostuneita ympäristöasioista. On hienoa, jos työmaallamme opittuja, hyviä toimintatapoja kulkeutuu urakoitsijoiden mukana myös eteenpäin, toteaa Vainio-Mattila.

Lue lisää ympäristötyöstä vastuullisuusraportistamme.