Uutishuone

Artikkeli
Release date

Kuvat: Mikko Pekka Karlin Video: Ville Pohjonen

Yhdessä teemme hyvää työtä

Suomi tarvitsee lisää päästötöntä sähköä. Siksi Hanhikivi 1 on tärkeä sekä omistajilleen että koko Suomelle, totesivat työmaalla vierailleet Fennovoiman pääomistajan, Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaat. Fennonen kysyi kolmelta osakkaalta Hanhikivi 1 -hankkeesta ja oman yhtiön kuulumisia.

Kysymykset Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaille:

  1. Mitä asioita yrityksessänne ratkotaan juuri nyt? Miltä tulevaisuus näyttää yrityksenne kannalta?

  2. Miten paikallisuus näkyy toiminnassanne?

  3. Miksi Hanhikivi 1 -hanke on tärkeä?

  4. Monettako kertaa olet mukana osakkaiden vierailulla Hanhikivi 1 -työmaalla? Mikä on päivän tärkein anti?

Lisää varmaa perusvoimaa

Toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Energia Oy

1. Naantalin Energia rakentaa toimitusvarmaa verkkoa sekä kehittää sähkön ja uusien tuotteiden myyntiä: olemme aloittaneet aurinkopaneelien ja ilmalämpöpumppujen kaupan. Naantali on kehittyvä ja kasvava alue, joten verkkomme laajenee ja rakennustöitä riittää.

Tulevaisuus vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka energia-alan muutokset voivat luoda yleisellä tasolla ongelmia.

2. Paikallisuus näkyy vahvasti muun muassa nopeana sähkövikojen korjaamisena ja ystävällisenä palveluna. Sähkövikoja on kuitenkin vähän. Tunnemme asiakkaamme ja alueen tarpeet. Paikallisuuteemme kuuluu myös monipuolinen yhteistyö alueen yhdistysten ja seurojen kanssa. Kaupunkiomistajuus on selkeä kivijalka.

3. Hanhikivi 1 -hanke on tärkeä suomalaisille ja Suomelle. Tarvitsemme lisää varmaa perusvoimaa, jotta pärjäämme pohjoismaisessa kilpailussa: Suomen aluehinta pitää saada vakaammaksi ja lähemmäksi muita maita. Hanke on tärkeä myös meille omistajille, sillä haemme tästä pitkän aikavälin tuottoa.

4. Olen viidettä kertaa mukana. Omistajavierailu on tärkeä tapa pysyä perillä hankkeen etenemisestä. Ensimmäisen kerran kävin alueella, ennen kuin rakennustöitä oli aloitettu: muutos on ollut melkoinen! Tärkeintä on saada ajantasaista tietoa siitä, missä työmaalla mennään ja miten hanke etenee.

 

Päästötöntä energiaa

Johdon sihteeri Siv Granqvist, Oy Herrfors Ab, Katternö Group, Pietarsaari

1. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Meillä on paljon uusia nuoria työntekijöitä. Nuoret tekevät yhdessä kokeneempien työntekijöiden kanssa hyvää työtä tulevaisuutta varten. Teemme työtä muun muassa turvataksemme säävarman sähköntoimituksen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja kehitämme uusia tuotteita asiakkaillemme.

2. Paikallisuus on aina ollut yhtiöllemme tärkeä asia. Haluamme olla läsnä asiakkaidemme arjessa. Yhtiöllämme on toimipisteitä useilla paikkakunnilla. Meille on erittäin tärkeää, että paikallinen elinkeinoelämä, yritykset ja maatalous sekä asukkaat voivat hyvin, ja että kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus toimia jatkossakin lähialueellamme.

3. Hanhikivi 1 on todella tärkeä meille esimerkiksi sen vuoksi, että Suomi tarvitsee lisää päästötöntä energiaa. Emme voi jatkossa toimia niin, että peräti neljännes Suomessa käytettävästä sähköstä tuodaan ulkomailta. Tällä tavoin haluamme tietenkin myös edistää elinkeinotoimintaa alueellamme.

4. Muistaakseni kävin Hanhikiven niemellä ensimmäisen kerran syksyllä 2009. Silloin istuimme metsän keskellä reaktorin tulevalla sijaintipaikalla ja söimme omenoita. Sen jälkeen olen vieraillut alueella noin kerran vuodessa.

Olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana alusta asti tällaisessa hienossa hankkeessa. Yhdessä teemme hyvää työtä!

Vakautta sähkön hintaan

Toimitusjohtaja Eero Seesvaara, Lahti Energia Oy

1. Rakennamme meidän mittakaavassamme isoa lämpölaitosta, jossa on sähköntuotanto-optio. Mietimme parhaillaan tämän option käyttöä, eli sitä täydennämmekö laitosta investoimalla sen sähköntuotantoon sitten, kun laitos on lämmöntuotannon osalta valmis. Tämän päätöksen tähtäin on ensi vuoden lopulla.

Tulevaisuus näyttää kaikin puolin hyvältä. Pidämme ydinliiketoimintamme iskussa ja kehitämme uusia liiketoimintoja.

2. Teemme tiivistä yhteistyötä Lahden kaupungin, eri järjestöjen ja urheiluseurojen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Ostamme tarvitsemaamme polttoainetta lähiseudulta. Olemme myös näkyvästi esillä paikallismediassa ja paikkakunnalla.

3. Meillä Lahdessa on menossa mittava energiakäänne. Sekä lämmön- että sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttö loppuu lähes kokonaan vuonna 2020. Sähköntuotannossa tätä aukkoa paikkaa osaltaan energiajätteen poltto, osin tuuli- ja vesivoima sekä keskeisesti ydinvoima. Hanhikivi 1 -voimalaitos täyttää loput aukosta, joka syntyy luopuessamme fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Päästötön ydinvoima on meille tärkeää, sillä se pienentää kotimaisen tuotannon sähkötehovajetta, vakauttaa sähkön hintaa ja parantaa huoltovarmuutta. Sähkön hinnan ennustetaan nousevan Pohjoismaissa, kun siirtoyhteydet Norjasta etelään paranevat.

4. Osallistun omistajavierailulle toista kertaa. Paikan päällä käynti konkretisoi hankkeen laajuutta ja tähänastisia aikaansaannoksia. Hanhikiven niemellä voimme konkreettisesti nähdä, miten olemme saaneet investoinnille vastinetta.