Uutishuone

Artikkeli
Release date
Safeguards-päällikkö Kaisa Pellinen

Kaisa Pellinen on Fennovoiman Safeguards-päällikkö. Hän vastaa Fennovoiman ydinmateriaalivalvonnasta eli siitä, että Hanhikivi 1 -hankkeen ydinmateriaaliksi luokiteltavat aineistot tai materiaalit eivät päädy vääriin käsiin.

Ydinmateriaalivalvonta - Nuclear Safeguards

Hanhikivi 1 on yksi ensimmäisistä laitoksista, joissa ydinmateriaalin leviämisen estämiseksi tarvittaviin suojatoimiin varaudutaan mahdollisimman kattavasti jo laitoksen suunnitteluvaiheessa.

Ydinvoimalaitoksissa safeguards-toiminnan tavoitteena on ydinaseiden leviämisen estäminen. Toiminnan taustalla on vuonna 1970 solmittu kansainvälinen ydinsulkusopimus, joka kieltää ydinaseiden hankkimisen, mutta oikeuttaa kaikki sopimuksen allekirjoittaneet maat käyttämään ydinteknologiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin kuten energiantuotantoon. Sopimuksen allekirjoittaneet valtiot antavat Kansainvälisen atomienergiajärjestön, IAEA:n, valvoa oman maansa ydinmateriaalien käyttöä. Käytännössä ydinvoimayhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä sekä STUKin, Euroopan komission että IAEA:n kanssa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että Suomi ei edesauta ydinaseiden leviämistä.

Tällä hetkellä valmistaudumme siihen, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos täyttää tulevaisuudessa IAEA:n, Euroopan komission ja STUKin valvontamenettelyille asettamat vaatimukset, ja että kykenemme hoitamaan oman osamme ydinmateriaalin valvonnassa. Kehitämme STUKin ohjauksessa Fennovoiman ydinmateriaalin valvontajärjestelmää vastaamaan sekä rakentamisen aikaisia tarpeita että laitoksen käytön aikaisia vaatimuksia.

Hanhikivi 1 on yksi ensimmäisistä laitoksista, joissa ydinmateriaalin leviämisen estämiseksi tarvittaviin suojatoimiin varaudutaan mahdollisimman kattavasti jo laitoksen suunnitteluvaiheessa. Huomioimalla ydinmateriaalivalvonnan vaatimukset hyvissä ajoin säästämme aikaa, vaivaa ja rahaa sekä meiltä että valvontaa harjoittavilta tahoilta: STUKilta, Euroopan komissiolta ja IAEA:lta.

Varmistamme laitossuunnittelussa, että reaktorihalliin on mahdollisimman vähän pääsyreittejä, huomioimme suojatoimien vaatimukset polttoaineiden varastointia ja vartiointia suunniteltaessa ja esimerkiksi valvontakameroiden kaapelointireittien ja datalinkkien suunnittelussa. Laitosten reaktorihalleissa on näet oltava kameravalvonta, joka lähettää jatkuvasti suoraa videokuvaa IAEA:lle. Lisäksi varaudumme laitoksen käyttöönottovaiheen ydinmateriaalivalvonnan tarpeisiin valmistelemalla kirjanpitojärjestelmää, johon kirjataan kaikki Fennovoiman hallussa olevat ydinaineet, jotta niiden määriä ja sijaintia voidaan seurata ja raportoida säännöllisesti valvoville tahoille.

Keskeinen osa ydinmateriaalin valvontatyöstä on tällä hetkellä dokumenttien ja erilaisten pääsyoikeuksien hallintaa sekä raportointia. Laitoksen suunnitteluaineisto sisältää paljon niin sanottuja kaksikäyttötuotteita. Ne ovat aineistoja, joita periaatteessa voitaisi käyttää rauhanomaisen ydinvoiman rakentamisen lisäksi myös vääriin tarkoituksiin. On siis olemassa teoreettinen mahdollisuus, että joku voisi valmistaa suunnitteluaineistoa apuna käyttäen ydinaseita. Dokumentinhallintamenettelyjen avulla varmistamme, että aineistot eivät joudu vääriin käsiin, ja että fennovoimalaiset osaavat käsitellä aineistoja vaaditulla huolellisuudella. Rosatomilla ydinmateriaalivalvontaan suhtaudutaan erittäin tiukasti, ja he hoitavat kansainväliset velvollisuutensa mallikkaasti.

Kaisa Pellinen
Safeguards-päällikkö

Kaisa Pellinen on Fennovoiman Safeguards-päällikkö, joka vapaa-ajallaan rymyää suossa kaatosateessa ja pimeällä etsimässä kadonneita henkilöitä pelastuskoiraharrastuksen innoittamana. Ennen Fennovoima-uraansa Kaisa on työskennellyt muun muassa Fortumilla ja TVO:lla ja suorittanut ympäristöjohtamisen opinnot Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa.

Kaisa Pellinen, Safeguards-päällikkö