Uutishuone

Artikkeli
Release date
Luotettavuuspäällikkö Mikael Biese

Mikael Biese on Fennovoiman luotettavuuspäällikkö. Hän vetää yksikköä, joka vastaa muun muassa todennäköisyysperusteisista turvallisuusanalyyseistä.

Ulkoiset uhkat huomioidaan Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelussa

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan suunnittelussa huomioidaan kattavasti erilaiset laitosturvallisuuteen vaikuttavat luonnonilmiöt ja esimerkiksi ilmastonmuutoksesta aiheutuva sääilmiöiden äärevöityminen.

Ydinturvallisuussuunnittelussa on oltava järjestelmällinen, jotta kokonaisriski yhteiskunnalle on pieni. Turvallisuuden varmistamiseksi ydinvoimalaitoksen suunnitteluarvoissa huomioidaan erilaiset ulkoiset uhkat ja ilmiöt, joiden voidaan olettaa tapahtuvan harvemmin kuin kerran sadassa tuhannessa vuodessa. Ilmiöiden tapahtumisen todennäköisyys on siis pienempi kuin 10 potenssiin -5 per vuosi.

Suomen olosuhteissa ja etenkin Hanhikiven niemen alueella huomioitavia ilmiöitä ovat esimerkiksi meriveden pinnankorkeuden vaihtelu, trombit ja syöksyvirtaukset sekä ilmastonmuutoksen myötä tapahtuva mahdollinen sääilmiöiden äärevöityminen eli käytännössä myrskyjen ja äärimmäisten olosuhteiden vaikutukset laitoksen turvallisuuteen.

Laitoksen suunnitteluarvoja määritettäessä olemme hyödyntäneet pääasiassa Ilmatieteenlaitoksen havaintohistoriaa. Havaintoja on kuitenkin tallennettuna ilmiöstä riippuen vain korkeintaan noin viimeisen sadan vuoden ajalta. Ilmiöiden toistuvuuden todennäköisyyden ja niitä vastaavien ääriarvojen määrittäminen jopa 10 miljoonan vuoden toistuvuusjaksolle on vaatinut paljon numeerista analyysia ja asiantuntijatietojen hyödyntämistä. Olemme huomioineet laskelmissa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksen hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n eri ilmastonmuutosskenaarioiden mukaisesti. Näin olemme määrittäneet laitokselle suunnitteluarvot, jotka kattavat koko laitoksen elinkaaren.

Laskelmiemme mukaan esimerkiksi meriveden pinnan 10 potenssiin -7 per vuosi todennäköisyyttä vastaava korkeus laitosalueen edustalla on 308 cm. Voimalaitosalue on korotettu 4,6 metriin ja Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitosrakennus tulee olemaan vesitiivis 4,9 metrin korkeudelle, jotta muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja aaltoilu on huomioitu riittävissä määrin laitossuunnittelussa. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos kestää lisäksi esimerkiksi pahimman hirmumyrskyluokan F5 trombit, eikä meriveden lämpötilan kohoaminen trooppiseen 32 asteen lämpötilaan vaaranna laitoksen turvallisuutta.

Mikael Biese
Luotettavuuspäällikkö

Mikael Biese on Fennovoiman luotettavuuspäällikkö. Hän vetää yksikköä, joka vastaa muun muassa todennäköisyysperusteisista turvallisuusanalyyseistä. Koulutukseltaan Mikael on energiatekniikan diplomi-insinööri. Vapaa-aikanaan Mikael torjuu palloja jalkapallokentällä ja harrastaa monipuolisesti myös muuta liikuntaa.

Mikael Biese, luotettavuuspäällikkö