Uutishuone

Artikkeli
Release date
Ranskalainen Philippe Bordarier tuo Hanhikivi 1 -hankkeeseen monipuolisen kokemuksensa ydinvoima-alalta.

Ranskalainen Philippe Bordarier tuo Hanhikivi 1 -hankkeeseen monipuolisen kokemuksensa ydinvoima-alan valvonnasta, miljardiprojekteista ja voimalaitosten rakentamisesta. Kuvat: Raisa Ranta

”Rakennamme tulevaisuuden ydinenergiayhtiötä”

Fennovoiman uusi operatiivinen johtaja Philippe Bordarier on kansainvälinen ydinvoimaosaaja. Hän ottaa tehtävänsä Hanhikivi 1 -hankkeessa innostuneena vastaan.

Philippe Bordarier on 49-vuotias fyysikko ja insinööri, jolla on hyvin moniulotteinen tausta. Hän tulee Fennovoimalle EDF:ltä (Électricité de France), joka on yksi maailman suurimpia sähköntuottajia.

Kansainvälisesti arvostettu osaaja näkee Suomen tuoreimman ydinvoimayhtiön mahdollisuutena sekä koko ydinvoima-alalle että Suomelle.

Fennovoima edustaa uutta alkua – tyhjää sivua, jota pääsevät täyttämään Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, kaikki suomalaiset sekä Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisesta ja käytöstä vastaava tiimi, uudesta tehtävästään innostunut Bordarier kertoo.

Fennovoima on mielestäni maailman ensimmäinen 2000-luvun ydinenergiayhtiö, ja minulle on suuri kunnia tulla valituksi sen uudeksi operatiiviseksi johtajaksi.

Moniulotteinen tausta ydinvoima-alalla

Bordarier aloitti tehtävässään huhtikuun alussa. Hänen opiskelutaustansa ja ammatilliset saavutuksensa antavat eittämättä erinomaiset valmiudet toimia Fennovoiman operatiivisena johtajana.

Bordarier on kotoisin Ranskan Provencesta, ja hän on kolmen lapsen isä. Hänellä on maisterin tutkinto fysikaalisessa kemiassa sekä tohtorin tutkinto fysiikassa arvostetusta pariisilaisesta École normale supérieure -korkeakoulusta. Vuonna 1999 hän sai lisäksi yli-insinöörin arvonimen arvovaltaisesta pariisilaisesta Corps des Mines -koulusta.

Valmistuttuani työskentelin usean vuoden ajan Ranskan valtion palveluksessa, myös valtion ydinvalvontaviraston ASN:n (Autorité de sûreté nucléaire) palveluksessa. Tutustuin silloin ensimmäistä kertaa ydinvoima-alaan, Bordarier kertoo.

”Fennovoima edustaa uutta alkua: tyhjää sivua, jota pääsevät täyttämään Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, kaikki suomalaiset sekä Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisesta ja käytöstä vastaava tiimi.”

Hänen saavutuksensa ASN:llä huomattiin myös maan teollisuusministeriössä, jossa Bordarier toimi kahden vuoden ajan erikoisneuvonantajana ydinvoimaan, ympäristöön ja säänneltyihin teollisuudenaloihin liittyvissä asioissa.

Bordarierin uran kenties merkittävin käännekohta oli hetki, jona hän valitsi tien yksityisen teollisuuden pariin. Hän siirtyi vuonna 2008 ranskalaisen kaivos- ja metallialan konsernin Erametin palvelukseen ja sai vastuulleen sen liiketoiminnan kehittämisen. Tehtävä opetti paljon uutta, muun muassa kansainvälisistä yrityskaupoista ja yritystaloudesta sekä vei johtamaan suurta projektia, jossa Argentiinaan perustettiin litiumin tuotantolaitos.

Vuonna 2010 EDF palkkasi Bordarierin töihin. Samalla hänen uransa kääntyi suuntaan, joka toi hänet lopulta Pyhäjoelle Hanhikivi 1 -hankkeen pariin.

Perinteet eivät kahlitse meitä, sanoo Fennovoiman operatiivinen johtaja Philippe Bordarier. Hän näkee Fennovoimassa historiallisen mahdollisuuden tulevaisuuden ydinvoimayhtiön rakentamiseen.

Aiempi tehtävä valmisti Hanhikivi 1 -hankkeeseen

Bordarierin edellinen työnantaja koetteli toden teolla hänen johtamistaitojaan.

Tuolloin EDF:llä oli eri puolilla maailmaa 19 ydinvoimalaitosta, joissa kaikissa oli käytössä Hanhikivi 1:n kaltainen painevesireaktoriteknologia. Osana muutosprojektiaan yhtiö rekrytoi Bordarierin tarkoituksella toimialan ulkopuolelta.

Työ EDF:llä tarjosi kokemuksia, jotka vaikuttivat vahvasti ja pysyvästi hänen johtamisfilosofiaansa.

Minut jotakuinkin heitettiin susille, Bordarier kertoo nauraen.

Vuoden sisään minut nimitettiin johtamaan yhtiön heikoimmin menestyvää voimalaitosta ja sen 1 300 työntekijää Ranskan Montélimarissa. Jälkikäteen ajatellen se osoittautui erinomaiseksi asiaksi.

Bordarier ryhtyi oitis korjaamaan yksikön kurssia, ja 24 kuukaudessa voimalaitos nousi tuloksissa 19. sijalta 8:nneksi. Silti, Bordarier ei ota saavutuksesta kunniaa itselleen, vaan antaa sen tiimilleen.

Yhteinen onnistuminen teki kuitenkin lähtemättömän vaikutuksen ja jalosti edelleen hänen johtamisfilosofiaansa.

Toimitusjohtajamme Joachim Specht on tästä asiasta yhtä mieltä kanssani: olet juuri niin hyvä kuin tiimisi.

Seuraavien ylennysten ja uusien tehtävien myötä Bordarier siirtyi EDF:llä rooliin, joka muistuttaa suuresti hänen nykyistä toimenkuvaansa Hanhikivi 1 -hankkeessa: Hän vastasi kahden uuden ydinreaktorin rakentamisesta Hinkley Pointin voimalaitokselle Somersetiin Isoon-Britanniaan.

Hinkley Pointin projektijohtajana sain käytännön kokemusta 2 000 hengen projektihenkilöstön johtamisesta, 140 yhtiön kansainvälisen toimitusketjun hallinnasta ja 18 miljardin punnan (20,8 miljardin euron) budjetin hallinnoinnista. Opin taitoja, joita aion hyödyntää uudessa tehtävässäni, Bordarier sanoo.

Fennovoimalla ei kahlitsevia perinteitä

Bordarierista huokuu innostus siitä lupauksesta ja niistä mahdollisuuksista, joita Fennovoima merkitsee Suomelle ja ydinvoimateollisuudelle. Täysin uutena voimalaitosprojektina Hanhikivi 1 -hanke tarjoaa uuden sukupolven edustajille loistavan mahdollisuuden kokoontua yhteen ja rakentaa oman näkemyksensä mukaista tulevaisuutta.

Perinteet eivät kahlitse meitä, Bordarier toteaa.

Kunhan noudatamme kolmea arvoa, joihin toimialamme mielestäni perustuu – läpinäkyvyyteen, tinkimättömyyteen ja luottamukseen – saamme aikaan paitsi 2000-luvun ydinenergiayhtiön myös paremman tulevaisuuden Suomelle.