Uutishuone

Artikkeli
Release date
Juho Helander

Juho Helander työskentelee Fennovoiman ydinturvallisuusjohtajana ja hänellä on ydinturvallisuusalan työkokemusta noin 14 vuotta.

Osoitamme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan turvallisuuden

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien suunnittelun turvallisuus on osoitettu, eikä järjestelmiin liity merkittäviä avoimia turvallisuuskysymyksiä, jotka voisivat vaatia suurempia suunnittelumuutoksia myöhemmin.

Olemme viimeisen vuoden aikana käyneet läpi paljon Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuusratkaisuja laitostoimittajan ja STUKin kanssa. Olemme myös arvioineet laitoksen järjestelmiä, sijoitussuunnittelua, turvallisuusselostetta ja turvallisuusanalyysejä systemaattisesti turvallisuusnäkökulmasta.

Olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme ydinvoimalaitoksen tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät hyväksyttyä ja toimitettua aineiston STUKille arvioitavaksi. Arviomme mukaan turvallisuusjärjestelmien kuvaus on riittävä tähän projektin vaiheeseen, eli käytännössä järjestelmien suunnittelun turvallisuus on osoitettu, eikä järjestelmiin liity merkittäviä avoimia turvallisuuskysymyksiä, jotka voisivat vaatia suurempia suunnittelumuutoksia myöhemmin. STUK on tarkastanut aineistoja ja esittänyt selvityspyyntöjä esimerkiksi suojarakennuksen eristämiseen, hasardianalyyseihin ja turvallisuusluokitukseen liittyen. Monet STUKin vaatimuksista ovat johtuneet siitä, että emme ole toimittaneet vielä kaikkea luvitusaineistoa, ja siksi kokonaisuuden hahmottaminen on vielä hankalaa. Selvityspyynnöt, viranomaisen kanssa käytävä vuoropuhelu ja aineistojen päivittäminen ovat luonteva osa luvitusprosessia, jonka tavoitteena on saada laitokselle rakentamislupa.

Vuoden lopussa hyväksyimme vakavien onnettomuuksien hallintastrategian ja siihen liittyvät perustelut. Näkemyksemme mukaan suojarakennuksen suunnitteluratkaisut ja vakavien onnettomuuksien hallintastrategia takaavat laitoksen turvallisuuden myös vakavissa onnettomuuksissa. Strategiassa kuvataan, miten suojarakennuksen tiiviys ja eheys varmistetaan vakavissa onnettomuustilanteissa, jotta onnettomuudesta ei aiheudu vahinkoa ihmisille, ympäristölle eikä yhteiskunnalle. Jotkut strategian yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta emme oleta niiden aiheuttavan merkittäviä muutoksia laitoksen suunnitteluun. Avoimet kysymykset liittyvät esimerkiksi suojarakennuksen pienempien läpivientien eristykseen ja puuttuviin hasardianalyyseihin erityisesti tulipalojen osalta.

Laitoksen turvallisuuden osoittamiseksi vaaditaan myös erilaisia turvallisuusanalyysejä, joita ovat esimerkiksi termohydrauliset deterministiset analyysit, todennäköisyys- perusteiset riskianalyysit, hasardianalyysit sekä vikasietoisuusanalyysit. Olemme saaneet laitostoimittajalta alustavia analyysejä, ja vuoden 2020 aikana edistystä on tapahtunut erityisesti laitostoimittajan hasardianalyysien ja vikasietoisuusanalyysien osalta. Hasardianalyysien avulla varmistamme, että laitos on suojattu ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan. Esimerkkejä uhkista ovat maanjäristykset, tornadot, lentokonetörmäys sekä laitoksen sisäiset tulvat ja tulipalot. Olemme tarkastaneet meille jo toimitettuja analyysejä ja laatineet kattavasti omia riippumattomia deterministisiä turvallisuusanalyysejä, joita hyödynnämme myös luvanhakijan omassa turvallisuusarviossa. Yleisesti ottaen analyysimme ovat osoittaneet, että laitos täyttää turvallisuusvaatimukset merkittävillä marginaaleilla.

Vuoden 2021 aikana laitoksen turvallisuuteen liittyvät avoimet asiat on tarkoitus saada ratkaistua ja koko laitoksen rakentamislupavaiheen lisensiointiaineisto toimitettua STUKiin. Käymme viikoittaista vuoropuhelua STUKin kanssa laitoksen turvallisuus- ja suunnitteluratkaisuihin liittyen ja päivitämme lisensiointiaineistoa tarpeen mukaan, jotta edellytykset viranomaisen positiiviselle turvallisuusarviolle ja laitoksen rakentamisluvan myöntämiselle täyttyvät.

Juho Helander
Ydinturvallisuusjohtaja

Juho Helander on koulutukseltaan teknillisen fysiikan diplomi-insinööri ja työskentelee Fennovoimassa ydinturvallisuusjohtajana. Juholla on ydinturvallisuusalan työkokemusta noin 14 vuotta. Aiemmin hän on työskennellyt Fennovoimassa luotettavuuspäällikkönä ja Fortumilla riskianalyysiasiantuntijana. Vapaa-aikanaan hän nauttii erilaisista liikuntaharrastuksista, kuten jalkapallosta ja mailapeleistä.

Ydinturvallisuusjohtaja Juho Helander