Uutishuone

Artikkeli
Release date

Pohjois-Suomessa tehdään tulevaisuudessa paljon uusia investointeja. Raahe ja kuusi muuta kuntaa muodostavat jo nyt 56 000 ihmisen työssäkäyntialueen, jonka sisällä liikkuminen on vaivatonta ja nopeaa sekä asuminen edullista. Kuvat: Toni Pallari

Miten Pyhäjoki ja lähiseudun kunnat houkuttelevat suurhankkeiden ammattilaisia?

Pyhäjoki, Raahe, Kalajoki, Merijärvi, Alavieska, Oulainen sekä Siikajoki varautuvat jätti-investointeihin yhteistyöllä. Kunnat avaavat loppuvuodesta yhteisen verkkosivuston, joka houkuttelee alueelle uusia asukkaita ja ammattilaisia.

Projektipäällikkö Tommi Sirviö, mistä Peili-hankkeessa on kyse?

Peili on työvoiman saatavuutta edistävä projekti Pohjois-Pohjanmaalla. Sen aluemarkkinointiryhmä kehittää alueellista nettisivustoa, some-kanavia ja brändityötä. HR-verkosto puolestaan tukee osaavan työvoiman saantia alueelle.

Pohjois-Suomessa tehdään tulevaisuudessa paljon uusia investointeja. On olemassa riski, etteivät kaikki tarvittavat ammattilaiset löydy lähiseudulta saati Suomesta. Hankkeen tavoite on helpottaa alueelle muuttamista ja työntekijöiden rekrytointia.

Mitä aluemarkkinoinnissa tehdään?

Koko alueelle ja sen työpaikoille on tarkoitus saada nykyistä enemmän näkyvyyttä yhteisellä ja monikielisellä sivustolla. Se helpottaa tiedon saavutettavuutta, kun esimerkiksi kuntien kaikki palvelut ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat löydettävissä usealla eri kielellä yhdestä paikasta. Sivustolta ohjataan myös eteenpäin kuntien omille verkkosivuille.

Mitä yhteisestä sivustosta tiedetään tähän mennessä?

Sivut ja sen some-kanavat julkaistaan vuoden 2021 lopussa. Kaikki seitsemän kuntaa ja kaupunkia esittäytyvät niissä tasavertaisesti, yhteisten avainviestien ja graafisen ilmeen tukemana. Erityisesti aktiiviset työnhakijat tietävät todennäköisesti aika paljon alueen yrityksistä. Sitä ei välttämättä tiedetä, että miten monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja hyvää elämänlaatua nämä kunnat tarjoavat.

Kenelle viestejä kohdennetaan?

Sivusto on tarkoitettu sekä työn perässä muuttaville lapsiperheille että yksin asuville aikuisille. Erityisesti niin sanottu Y-sukupolvi eli vuosina 1980–1995 syntyneet ovat usein sellaisessa elämänvaiheessa, että muuttaminen on mahdollista ja pysyvämpää kotipaikkaa vielä etsitään. Tärkeää on myös jakaa tietoa alueella jo asuville.

Miksi alueelle kannattaa muuttaa?

Seitsemän kuntaa muodostaa jo nyt 56 000 ihmisen työssäkäyntialueen, jonka sisällä liikkuminen on vaivatonta ja nopeaa sekä asuminen edullista. Myös erilaisia asumisvaihtoehtoja on paljon. Alueen kunnilla ja kaupungeilla on lisäksi monipuolisia palveluita, aktiivista kulttuurielämää sekä erilaisia harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Projektipäällikkö Tommi Sirviö johtaa seitsemän kunnan alueella toimivaa Peili-hanketta.