Uutishuone

Artikkeli
Release date
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen

Hanhikivi 1 -työmaalla on työskennellyt tähän mennessä yli 800 yritystä. – Meitä kaikkia sitoo yhteinen työmaasopimus, Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen kertoo. Kuva: Mika Vallineva

Miten Hanhikivi 1 -työmaata johdetaan?

Fennovoima johtaa Hanhikivi 1 -työmaata valvomalla kokonaisuutta, jotta työt tehdään täsmälleen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Työ- ja turvallisuuskulttuurilla on tärkeä rooli: jokainen työmaalla tietää, mitä tekee ja miksi.

Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, miten kuvailisit lyhyesti Hanhikivi 1 -työmaata?

Aidatun työmaa-alueen koko on vajaat 100 hehtaaria. Alue on jaettu kahteen osaan, ja Fennovoiman osuus työmaasta on noin 30 hehtaaria. Loput 70 hehtaaria on laitostoimittaja RAOS Projectin työmaa-aluetta. Siitä puolet on niin sanottua työmaan tukialuetta ja toinen puolikas voimalaitoksen rakennustyömaata.

Työmaalla on töissä tällä hetkellä lähes 500 henkeä. Syksyllä työmaan päivittäinen vahvuus oli keskimäärin 450. Henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, kun voimalaitoksen rakentaminen alkaa: muutaman vuoden päästä puhumme jo tuhansista työntekijöistä.

Mitä Hanhikivi 1 -työmaalla tapahtuu juuri nyt?

Varaudumme hankkeen tuleviin vaiheisiin, ja työmaalla tämä tarkoittaa erityisesti voimalaitosrakentamiseen valmistautumista. Hanhikiven niemellä olevien tilapäisrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on ylittänyt jo 100 000 neliötä. Toki tuki- ja apurakentaminen sekä infratyöt jatkuvat edelleen.

Avoimuus on yksi tärkeimmistä periaatteistamme.

Parhaillaan työmaalle nousee Fennovoiman hallintorakennus. Myös laitoskaivannon louhiminen jatkuu. Satamassa tehdään ruoppaustöitä ja työpatoa jäähdytysveden ottorakenteille. Lokakuussa varavedenottokanavaan alettiin upottaa perustuksiksi betonikasuuneja. Lisäksi majoituskylän viereen on rakennettu kymmenen varastohallia, ja työmaaravintola on avattu.

Millainen Hanhikivi 1 -työmaan johtamisen perusta on?

Työmaalla on omat johtamisen prosessit yhteistyöhön laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa sekä niille tarkat mittarit, joita seuraamme. Ydinturvallisuusohjeiden vaatimukset on huomioitu luonnollisesti myös johtamistavoissa ja -järjestelmissä.

Avoimuus on yksi tärkeimmistä periaatteistamme, joten kommunikoimme niin paljon kuin mahdollista. Viestimme aktiivisesti ja ajantasaisesti työmaan edistysaskelista myös omalle organisaatiollemme.

RAOS Project
Hanhikivi 1 -työmaan henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi, kun voimalaitoksen rakentaminen alkaa. Kuva: Kuulu Oy

Millainen Hanhikivi 1 -työmaan toimintakulttuuri on?

Hanhikivi 1 -työmaan toimintakulttuuri perustuu turvallisuuteen. Siinä olemme mielestäni onnistuneet todella hyvin, eikä sitä voi korostaa koskaan liikaa. Turvallisuuskulttuuri on ennen kaikkea asenne: Työmaalla jokaisen pitää tietää, mitä on tekemässä. Ellei tiedä, ei pidä tehdä! Sama ehdottomuus pätee myös tekemiseen: Se mitä tehdään, tehdään suunnitelmien ja vaatimusten mukaisesti.

Olemme solmineet RAOS Projectin kanssa koko työmaata ja kaikkia työmarkkinaosapuolia koskevan työmaasopimuksen, jota kaikkien, jokaista alihankkijaa myöten, tulee noudattaa. Työmaasopimus varmistaa työehtosopimusten mukaiset työehdot kaikille. Työmaalla on myös kaikkien yhteinen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Miten Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuutta seurataan ja mitataan?

Ennakoivassa työturvallisuuskulttuurissa tunnistamme ja arvioimme riskit sekä niiden seuraukset.

Seuraamme erityisesti kahta mittaria ja niiden tuloksia: maa- ja vesirakennustyömailla käytettävää MRV-turvallisuusmittausta ja talonrakennustyömailla käytettävää TR-työturvallisuusmittausta. Lisäksi seuraamme muun muassa mahdollisten poissaoloihin johtavien tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden määrää.

Työturvallisuus on osa arkeamme. Hyvällä työturvallisuusjohtamiselle vähennämme sairauspoissaoloja, parannamme henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta lisäämme työmaan tuottavuutta.