Uutishuone

Artikkeli
Release date
eollisuuden energiatuotannon asiantuntija Kati Takala (vas.) ja Energiateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Joona Turtiainen ovat iloisia siitä, että ydinvoiman suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

Energiateollisuuden energiatuotannon asiantuntija Kati Takala (vas.) ja Energiateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Joona Turtiainen ovat iloisia siitä, että ydinvoiman suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Kuvat: Amanda Aho

Mielipiteet kertovat: ei ilmaston lämpenemiselle, kyllä ydinvoimalle

Suuri osa suomalaisista näkee päästöttömän ydinvoiman tärkeänä työkaluna ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Myönteisimmin ydinvoimaan suhtautuvat nuoret ja korkeakoulutetut aikuiset.

Ydinvoima on suositumpaa Suomessa kuin koskaan aikaisemmin. Energiateollisuuden ja tutkimusyhtiö Kantar TNS:n Mielipiteet ydinvoimasta -tutkimuksen mukaan hitusen alle puolet eli 49 prosenttia suomalaisista suhtautuu ydinvoimaan täysin tai ainakin pääpiirteittäin myönteisesti.

– Ydinvoima ja muut päästöttömät energiamuodot ovat suomalaisten suosiossa. Viimeisten 15 vuoden aikana tietoisuus ilmaston lämpenemisestä ja sen torjunnan välttämättömyydestä on noussut hyvin korkeaksi, Energiateollisuuden energiatuotannon asiantuntija Kati Takala sanoo.

Vielä 20 vuotta sitten ydinvoimasta ajatteli samoin vain joka kolmas. Vuosittain tehdyssä kyselyssä ydinvoiman suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Samaan aikaan ydinvoimaa vastustavien joukko pienentynyt. Vuoden 2021 tutkimuksessa ydinvoimasta täysin tai pääpiirteissään kielteisesti ajatteli vain joka kuudes vastaaja.

– Ydinvoiman hyväksyttävyys on vakiintunut. Selvintä muutos on nuorissa ikäluokissa, Energiateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Joona Turtiainen kertoo.

 

Ydinvoiman kannatuksen kehitys

Nuoret suhtautuvat ydinvoimaan myönteisimmin

Kati Takala on hyvillään siitä, että nuoret suhtautuvat ydinvoimaan aiempaa myönteisemmin.

– Kliseehän tämä on, mutta juuri nuorillehan koetamme rakentaa parempaa huomista, hän sanoo.

Energiateollisuuden ja Kantarin tutkimuksessa 51 prosenttia vastaajista hyväksyy ydinvoiman ilmastonmuutoksen torjuntakeinona, ja alle 25-vuotiaiden ikäluokassa vielä useampi eli 59 prosenttia vastaajista. Nuorten aikuisten eli 25–34-vuotiaiden ryhmässä samoin ajattelee 57 prosenttia vastaajista.

– Nuoret ovat ilmastoasioissa erittäin valveutuneita. He ottavat asioista selvää ja luottavat näkemyksissään tieteeseen, Takala sanoo.

 

Joona Turtiainen
Energiateollisuuden Joona Turtiaisen mukaan erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset osaavat arvostaa ydinvoiman tärkeyttä päästöttömänä energiamuotona.

Sukupuoli ja asema vaikuttavat suomalaisten ydinvoima-asenteisiin

Kokonaisuutena suomalaisten myönteinen suhtautuminen ydinvoimaan kulkee niin vaaka- kuin pystysuunnassakin eri ihmisryhmien läpi.  Erojakin silti on: esimerkiksi naiset suhtautuvat ydinvoimaan huomattavasti miehiä varauksellisemmin. Naisista ydinvoimaan myönteisesti suhtautuu vain 31 prosenttia, kun miehistä ydinvoimaa kannattaa 66 prosenttia vastaajista.

– Ero on mielenkiintoinen, sillä molemmilla sukupuolilla on käytössään asioista samat tiedot. Asenteiden arvo- ja tunneperustassa taitaa olla eroja, Turtiainen miettii.

”Suomalaiset luottavat tieteeseen, virkamiehiin ja mediaan.”

Myös sosioekonominen asema vaikuttaa hieman ydinvoima-asenteisiin. Työväestöstä ydinvoimaan myönteisesti suhtautuu 48 prosenttia vastaajista, kun taas johtavassa asemassa työskentelevillä vastaava luku on 56 prosenttia.

– Tiivistäen voi sanoa, että mitä korkeampi koulutus on, sitä myönteisempi suhtautuminen ydinvoimaan on, Takala sanoo.

Ydinvoima nähdään turvallisena energiamuotona

Ydinvoiman vakiintunut suosio kertoo siitä, että suomalaiset näkevät ydinvoiman tärkeänä päästöttömänä energiamuotona. Suosio kertoo myös siitä, että ydinvoima koetaan turvallisena.

– Ydinvoimaan suhtautuvat myönteisesti erityisesti nuoret, joiden ikäluokka ei ole kasvanut Tshernobylin onnettomuutta seuranneessa maailmassa. He ovat riittävän valveutuneita ymmärtämään, että ydinvoiman riskit ovat hyvin pienet, ja ilmaston lämmetessä osaavat painottaa sen merkitystä päästöttömänä tuotantomuotona, Turtiainen sanoo.

Pitkällä aikavälillä ydinvoiman suosio on laskenut hetkellisesti juuri vuoden 1986 Tshernobylin ja vuoden 2011 tsunamista johtuneen Fukushiman onnettomuuksien jälkeen. Molemmilla kerroilla suomalaisten luottamus energiamuotoa kohtaan palasi kuitenkin ennalleen kolmessa vuodessa.

– Suomalaiset luottavat tieteeseen, virkamiehiin ja mediaan. Kun asioista viestitään perustellusti ja avoimesti, suomalaiset osaavat erottaa yksittäistapaukset ja suhtautua hyvin pragmaattisesti, Turtiainen tiivistää.

 

Artikkeli päivitetty 11.10.2021 (Fukushiman onnettomuusvuosi).