Uutishuone

Artikkeli
Release date
Marko Juola  Fennovoima I&C Instrumentation Engineer

Marko Juola kertoo, kuinka KELPO-projektissa suomalaiset ydinvoima-alan toimijat uudistavat kelpoistusmenettelyjä yhteistyössä.

KELPO-projektissa uudistetaan ydinvoima-alan menettelyjä

Ydinvoima-alalla laitehankintoihin liittyvät hyväksyntämenettelyt ovat perinteisesti olleet monimutkaisia ja vaatineet mittavaa paperityötä. KELPO-projektissa suomalaiset ydinvoima-alan toimijat, Fennovoima, Fortum ja TVO, uudistavat yhteistyössä alan toimintatapoja. Myös ydinturvallisuusviranomainen STUK on projektissa mukana ja tukee sitä.

Perinteisesti ydinvoimalaitoksissa käytettävät osat ja laitteet on valmistettu räätälöidysti mittatilaustyönä. Yksi KELPO-hankkeen kantavista ajatuksista on tunnettujen teollisuusstandardien mukaisten, sarjavalmisteisten tuotteiden käyttäminen ydinvoimalaitoksissa, ja myös turvallisuusluokan 3 laitteissa sekä  turvallisuusluokan 2 matalaenergisissä laitteissa.

Ydinvoimalaitoksiin teknologiaa valmistavien teollisuudenalojen prosessit ja laadunvalvonta ovat kehittyneet viime vuosina isoin harppauksin, mikä mahdollistaa siirtymisen tilaustyönä tehdyistä tuotteista standardoituihin sarjavalmisteisiin tuotteisiin. Niiden laatu on usein parempaa kuin yksittäisten tilaustyönä valmistettujen osien ja laitteiden, sillä sarjavalmisteisia tuotteita valmistetaan optimoidusti tiettyyn käyttötarkoitukseen jopa miljoonittain ja niitä testataan vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti. Niiden käyttäminen laitoksissa parantaa siten myös turvallisuutta.

KELPO-projektissa tehtyjen mallinnusten mukaan sarjavalmisteisia tuotteita käyttämällä voidaan tuotteiden hyväksyntätarkastuksia vähentää nykyisestä. Lisäksi laitteiden vaatimusmäärittelyitä ja kelpoistusprosesseja halutaan yhtenäistää siten, että kaikki alan toimijat Suomessa käyttävät tulevaisuudessa vastaavia määrittelyjä. Muutokset helpottavat voimayhtiöiden, valvovan viranomaisen ja valmistajan työtaakkaa ja motivoivat valmistajia ja toimittajia tekemään tuotteita ydinvoima-alalle myös tulevaisuudessa.

Yksi keskeinen KELPO-projektissa tavoiteltava uudistus liittyy ydinvoima-alan digitalisaatioon. Olemme luoneet ydinvoima-alan kelpoistuksille digitaalisen alustan, joka otettiin käyttöön tämän vuoden alkupuolella. Kelpoistusaineistoja laaditaan yhteisten pelisääntöjen mukaan ja yhteistyössä. Kun esimerkiksi uuden kelpoistusaineiston laadinta aloitetaan, siitä informoidaan kaikkia ydinvoima-alan toimijoita. Kaikki saavat myös mahdollisuuden vaikuttaa hyväksyttäväksi ja hyödynnettäväksi tulevan aineiston sisältöön. Alustan kautta kaikilla suomalaisilla ydinvoimayhtiöllä on pääsy jaettuun tietoon hyväksytyistä valmistajista ja tuoteperheistä, tietenkin kilpailulainsäädännön sallimissa rajoissa. Digitalisaatio mahdollistaa voimayhtiöiden yhtenäisen yhdessä tekemisen, laitteiden hyväksymisen ja yhteisten viranomaishyväksyntöjen hakemisen.

KELPO-projektissa luotujen uusien menettelyjen myötä laitehankinnat helpottuvat ja hankinnoissa voidaan saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä. Projektista saadut opit ovatkin ovat arvokasta tietopääomaa Hanhikivi 1 -hankkeelle, sillä meillä mittavat laitehankinnat ovat vasta edessä.

 

Marko Juola
I&C Instrumentation Engineer

Marko Juola toimii KELPO-projektissa Fennovoiman yhteyshenkilönä. Hän on paljasjalkainen kalajokinen, joka on Kiinassa vietettyjen vuosien jälkeen päätynyt takaisin Suomeen ja töihin Fennovoimalle automaatioinsinööriksi. Vapaa-ajalla Marko riehuu pienen tyttärensä kanssa ja opiskelee mandariinikiinaa.

Fennovoima I&C Instrumentation Engineer Marko Juola