Uutishuone

Artikkeli
Release date
Pernilla Allwin 2021

Pernilla Allwin on Risk Pilot AB:n konsultti ja työskentelee kokopäiväisesti Hanhikivi 1 -hankkeessa Human Factors Engineering (HFE) -asiantuntijana. Ennen Fennovoimaa Pernilla työskenteli ruotsalaisen Oskarshamnin ydinvoimalan suuressa modernisointiprojektissa.

Inhimilliset tekijät vaikuttavat ydinvoimalan turvallisuuteen

Fennovoiman inhimillisten tekijöiden hallinta -tiimi varmistaa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimala suunnitellaan siten, että laitoksen tuleva käyttöhenkilöstö voi työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa.

Noin 80 % kaikista vaaratilanteista ja onnettomuuksista aiheutuu joko suoraan tai välillisesti ihmisen toiminnasta. Meidän tehtävämme human factors engineering (HFE) -tiimissä on varmistaa, että inhimilliset tekijät huomioidaan laitossuunnittelussa. Pidämme huolen siitä, että Hanhikivi 1 -laitos suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää onnistuneesti kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa normaalista päivittäisestä käytöstä ydinvoimalan seisokkeihin ja myös vakavissa onnettomuustilanteissa. Tarkastelemme systemaattisesti sitä, millaisia vaikutuksia ihmisten toiminnalla on laitoksen suorituskykyyn erilaiset olosuhteet huomioon ottaen laitoksen käyttövaiheessa aina käytöstäpoistoon asti.

Käytännössä olemme kiinnostuneita tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisen suorituskykyyn. Tarkastelemme tieteellisiä oletuksia hyväksi käyttäen ihmisten kykyä suorittaa työnsä sekä lukuisia suorituskykyyn vaikuttavia taustatekijöitä, kuten henkilöstösuunnittelua, eri työtehtävissä vaadittavaa osaamista ja koulutusta sekä organisaatiomallia. Tarkastelemme myös esimerkiksi stressin vaikutusta ihmisen suorituskykyyn ja laitossuunnittelun inklusiivisuutta. Testaamme tieteellisten oletusten vaikutukset ja varmistamme, että saadut tulokset huomioidaan laitossuunnittelussa. Näin varmistamme, että laitossuunnittelu luo valvomo-, kunnossapito- ja turvallisuushenkilöstölle sellaiset puitteet, joissa he voivat työskennellä luotettavasti joka ikinen päivä.

Inhimillisten tekijöiden hallintaan liittyvien vaatimusten sovittaminen projektin käytännön reunaehtoihin on ollut haasteellista, mutta tilanne on parantumassa. Olemme määrittäneet sekä RAOS Projectia että Fennovoimaa koskevat selkeät odotukset, joiden avulla inhimilliset tekijät huomioidaan laitosturvallisuudessa. Viimeisen parin vuoden aikana olemme luoneet perustan tehokkaalle ja vaatimusten mukaiselle HFE-ohjelmalle, joka tukee laitoksen turvallisuutta, käytettävyyttä sekä määräysten ja vaatimusten mukaisuutta. Meillä on edelleen haasteita inhimillisten tekijöiden hallinnan integroimisessa osaksi suunnittelua niin laitostoimittajan toimituslaajuudessa kuin Fennovoiman omassa toimituslaajuudessa, mutta tekninen perusta työlle on vankka.

Nyt tekemämme suunnittelupäätökset vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka turvallisesti ja tehokkaasti Hanhikivi 1 -laitoksen tuleva käyttöhenkilöstö voi tehdä työnsä tulevaisuudessa.

Pernilla Allwin 
HFE-asiantuntija

Pernilla Allwin on Risk Pilot AB:n konsultti ja on työskennellyt kokopäiväisesti Hanhikivi 1 -hankkeessa Human Factors Engineering (HFE) -asiantuntijana kaksi ja puoli vuotta. Pernillalla on psykologian maisterin tutkinto ja yli 15 vuoden kokemus inhimillisten tekijöiden hallinnasta ydinvoimateollisuudessa. Ennen Fennovoimaa Pernilla työskenteli ruotsalaisen Oskarshamnin ydinvoimalan suuressa modernisointiprojektissa niin ikään HFE-tiimissä. Vapaa-aikanaan Pernilla nappaa jalkaansa sukset, saappaat tai juoksulenkkarit ja suuntaa Ruotsin vuorille.

Pernilla Allwin, HFE-asiantuntija