Uutishuone

Artikkeli
Release date
Hanhikivi 1 -voimalan suunnittelu- ja luvitusaineisto

Fennovoiman on osoitettava suunnittelu- ja luvitusaineistolla, että Hanhikivi 1 -hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot. Kuvitus: Tomi Sunnarborg

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen lupa ja sen yli 50 000 paperia

Ydinvoimalan rakentaminen on suuren mittaluokan ja pitkän aikajänteen hanke, ja siinä työn laadulla on tavallista korkeammat vaatimukset. Hanhikivi 1 -voimalan suunnittelu- ja luvitusaineisto käsittää yli 50 000 sivua.

Ydinenergialain mukainen rakentamislupa

Ydinvoimalaitoksen rakentamiseen tarvitaan rakentamislupa. Hakuprosessi määräytyy ydinenergialaissa, ja luvan myöntämisen edellytyksenä on Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio. Fennovoiman on osoitettava suunnittelu- ja luvitusaineistolla, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot – eli voimalaitos rakennetaan niin, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.

Laitostoimittaja vastaa suunnittelusta

Fennovoima on ostanut Hanhikivi 1 -voimalaitoksen kokonaistoimituksena. Laitoksen toimittaa Rosatom-konsernin suomalainen tytäryhtiö RAOS Project. Laitostoimittaja vastaa voimalaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta ja käyttöönotosta. Fennovoima on luvanhakija ja käyttäjä, joka on vastuussa voimalaitoksen turvallisuudesta.

Aineiston keskiössä turvallisuusanalyysit

Suunnittelu- ja luvitusaineistossa kuvataan tarkasti muun muassa laitoksen tekniikka ja laitospaikka, ja se sisältää myös kuvaukset luvanhakijan ja laitostoimittajan organisaatioista. Keskeinen osa aineistoa ovat turvallisuusanalyysit, joissa käydään läpi uhkakuvia pienimmistä venttiilihäiriöistä lentokoneen törmäykseen. Analyysien avulla arvioidaan, kuinka voimalaitoksen mahdolliset häiriötilanteet hoidetaan turvallisesti.

Hanhikivi 1 -voimalan suunnittelu- ja luvitusaineisto käsittää yli 50 000 sivua

Voimalaitos täyttää suomalaiset vaatimukset

RAOS Projectilla on päärooli voimalaitoksen suunnittelu- ja luvitusaineiston tuottamisessa, mutta laitostoimittaja ja luvanhakija tekevät tiivistä yhteistyötä. Fennovoima tarkastaa kaikki aineistot ja varmistaa, että ne ovat hyväksyttävissä. Käytännössä luvanhakija käy aineiston läpi vaatimus vaatimukselta ja varmistaa, että voimalaitos täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

Turvallisuusseloste muodostaa vankan näytön

Rakentamisluvan saaminen ja voimalaitoksen rakentamisen aloittaminen edellyttävät, että tekninen suunnittelu on riittävän pitkällä. Tähän liittyy sekä laitoksen perussuunnittelu että sen kanssa yhdenmukainen turvallisuusseloste, joka on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus. Alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) osuus on 80–90 prosenttia kaikesta rakentamislupaan vaadittavasta aineistosta, ja siinä laitoksen toiminta ja turvallisuusominaisuudet kuvataan hyvin yksityiskohtaisella tasolla.

Säteilyturvakeskus tekee turvallisuusarvion

Luvitusaineiston jokainen dokumentti kulkee viranomaiselle luvanhakijan kautta: Fennovoima toimittaa aineistoa erissä arvioitavaksi Säteilyturvakeskukselle. Osapuolet käyvät jatkuvaa vuoropuhelua, sillä viranomainen antaa aineistosta palautetta, jonka pohjalta laitostoimittaja tekee siihen tarkennuksia. Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio on edellytys sille, että valtioneuvosto myöntää Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisluvan.