Uutishuone

Artikkeli
Release date

Hanhikivi 1 -työmaan vuosi kuvina

Rakentaminen Hanhikivi 1 -työmaalla jatkui tasaiseen tahtiin vuonna 2020. Vuodenvaihteen kunniaksi teimme koosteen Hanhikiven niemen tapahtumista.

Hanhikivi 1 -työmaan tukitoimintojen alueella jatkettiin tuki- ja apurakennusten rakentamista. Työllistävimpiä urakoita vuoden 2020 aikana olivat raudoittamon, pintakäsittelyhallin, työmaaruokalan ja varastokentän rakennustyöt. 

Raudoittamossa valettiin vuoden lopulla lattialaattoja ja asennettiin kaukolämpöputkia. Rakennuksen toimistosiivessä asennettiin puolestaan ulkoseinäpaneeleita. Raudoittamon viereen rakennettavan pintakäsittelyhallin teräsrunko pystytettiin syyskuussa, minkä jälkeen halliin muun muassa asennettiin ulkoseinäpaneeleita. 600 henkilölle mitoitetussa työmaaruokalassa aloitettiin kesällä kalusteasennukset ja käyttöönottotarkastukset.

Varastokentän betonilaatan valu valmistui elokuussa. Kenttä on tarkoitettu suurten komponenttien väliaikaiseen varastointiin työmaalla.

Myös pienemmät projektit etenivät tukitoimintojen alueella. Rakenteilla on muun muassa useita varastorakennuksia ja verstaita.

Raudoittamon lattian raudoituksia Hanhikivi 1 -työmaalla joulukuussa 2020.
Pintakäsittelyhallin seinäelementtejä asennettiin syyskuussa 2020.
Työmaaruokala syksyllä 2020.
Etulalla turbiinilaitteistojen varastointialue. Taustalla vasemmalta lukien pintakäsittelyhalli, raudoittamo ja betoniasemat. Joulukuu 2020.

Hanhikiven niemen edustalla jatkuivat vesirakennustyöt

Merellä, Hanhikiven niemen edustalla jatkettiin alkuvuodesta jo aikaisemmin alkaneita työkokonaisuuksia, kuten jäähdytysveden purkupuolen padon ja aallonmurtajien rakentamista. Jäähdytysveden purkukanavan edessä oleva pato valmistui huhtikuussa, ja käyttölupa sille saatiin muutamaa kuukautta myöhemmin. Jäähdytysveden purkurakenteiden alueen louhintatyöt alkoivat maankaivuulla heinäkuussa ja jatkuivat väliaikaisen padon sisällä tehdyillä louhintatöillä elokuussa. 

Myös jäähdytysveden ottopuolelle rakennettavan väliaikaisen padon rakennustyöt etenivät. Työt alkoivat maankaivuulla maaliskuussa. Porapaaluja asennettiin kesäkuusta marraskuuhun. Merialueella jatkettiin myös ruoppaustöitä, kun toukokuussa laiturin alueelta alettiin poistaa aikaisemmin louhittua kiveä. Ruoppaus jatkui loppuvuoden ajan.

Jäähdytysveden purku-uoma kesällä 2020.
Väliaikaisen padon rakentaminen syyskuussa 2020.
Ruoppaustyöt jäähdytysveden ottopuolella kesällä 2020.

Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen alkoi

Fennovoiman toimituslaajuuteen kuuluvista töistä merkittävin eli hallintorakennuksen rakentaminen alkoi toden teolla syyskuussa. Perustuksia päästiin valamaan marraskuun alussa. Keväällä Fennovoiman työmaa-alueella alettiin rakentaa myös kaukolämpöverkkoa, johon muun muassa rakenteilla oleva hallintorakennus aikanaan liitetään. Osana kaukolämpöurakkaa työmaalle asennettiin joulukuun alussa väliaikainen 4 MW lämpölaitos.

Etualalla hallintorakennuksen työmaa joulukuussa 2020. Nosturin takana Fennovoiman työmaatoimisto.
Väliaikaisen lämpökeskuksen asennus Hanhikivi 1 -työmaalle joulukuussa 2020. Taustalla laitostoimittajan ja pääurakoitsija työmaatoimistot.

Hanhikiven niemen varastoalue perustustentekovaiheessa

Vuoden aikana  maisema muuttui myös aidatun työmaa-alueen ulkopuolella. Hanhikiventien varteen, majoituskylän taakse, rakennetaan paraikaa varastoaluetta. Alueelle rakennetaan kaikkiaan 40 000 neliömetriä kylmää ja puolilämmintä varastotilaa, mikä tarkoittaa yhteensä kymmentä varastorakennusta, sekä toimisto- ja porttirakennuksia. Varastoalue tarjoaa väliaikaisia säilytystiloja tavarantoimituksille Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheessa.

Majoituskylän takana sijaitsevan varastoalueen joulukuussa 2020.
Varastohallien runkojen pystytys käynnissä joulukuussa 2020.

Lisää kuvia Hanhikivi 1 -työmaalta löytyy Fennovoiman Flickr-tililtä.