Uutishuone

Artikkeli
Release date
Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä

Jouni Karekiven ja Mikko Lehtelän tehtävänä Hanhikivi 1 -projektialueella on turvata työntekijöiden oikeuksien toteutuminen.

Hanhikivi 1 -työmaan työntekijöiden asialla

Kaikkia Hanhikivi 1 -projektialueen työntekijöitä koskevat yhtäläiset oikeudet ja pelisäännöt. Alueella noudatetaan suomalaista työlainsäädäntöä ja työehtoja, eikä väärinkäytöksiä suvaita.

Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelee kymmeniä urakoitsijayrityksiä ja satoja työntekijöitä. Suuren työmaan valvonta on valtava työ kaikille hankkeen päävastuullisille ja myös viranomaisille.

Meidän tehtävämme työmaan yhteisenä luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna on neuvoa ja edustaa kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä työtehtävästä ja työnantajasta riippumatta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää luottamuksellisia suhteita työntekijöihin, työnantajiin ja viranomaisiin. Virallisten tarkastusten lisäksi kierrämme työmaalla päivittäin juttelemassa työntekijöiden kanssa ja pidämme tiiviisti yhteyttä viranomaisiin, Fennovoimaan ja muihin projektialueen toimijoihin.

Tiedon jakaminen on tärkeä osa työtämme. Työmaalla työskentelee paljon myös ulkomaalaisia työntekijöitä muun muassa Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä. Heille suomalainen työlainsäädäntö ja työehdot ovat usein täysin uutta tietoa, ja työturvallisuusvaatimukset poikkeavat totutuista. Pyrimme pitämään huolen siitä, että työntekijät tuntevat oikeutensa.

Usein projektialueella ilmenneiden väärinkäytösten taustalla on tietämättömyys suomalaisista pelisäännöistä, ja asiat korjaantuvat suhteellisen helposti, kun oikea tieto tavoittaa yritykset. Ongelmatilanteista kirjatut raportit liitetään myös yritysten tietoihin, jotta Fennovoiman toimitusketjun hallinta -tiimillä on tieto valmiina siitä, miten on suksi luistanut täällä, kun yritykset hakevat uusia urakoita Hanhikivi 1 -projektista.

Hanhikivi 1 -projektialueella työskentelyyn vaaditaan henkilökohtainen kulkulupa. Työtämme helpottaa huomattavasti se, että Fennovoima voi ongelmatilanteissa perua kulkulupia. Se antaa yrityksille painetta toimia oikein. Lisäksi kaikkien yritysten ja työntekijöiden tiedot kirjataan työmaarekisteriin, josta ne ovat meidän ja viranomaisten helposti saatavilla.

Toimimme työmaalla puolueettomasti, mutta meillä on Fennovoiman vahva tuki takanamme. Jokaisen työmaalla toimivan on helppo huomata, että Fennovoima haluaa torpata väärinkäytökset ja turvata työntekijöiden oikeuksien toteutumisen. Lähtökohtaisesti Hanhikivi 1 -työmaalle töihin tulevat yritykset ja työntekijät tiedostavat jo valmiiksi, että tällä työmaalla säännöistä ei luisteta.

Jouni Karekivi
Yhteinen luottamusmies

Mikko Lehtelä
Yhteinen työsuojeluvaltuutettu

Hanhikivi 1 -työmaan yhteinen työsuojeluvaltuutettu Mikko Lehtelä valvoo, että työnantajat noudattavat suomalaisia työturvallisuusasetuksia ja -lakia. Hanhikivi 1 -työmaan yhteisen luottamusmiehen Jouni Karekiven vastuualueeseen puolestaan kuluu työmaasopimuksen, työsopimuslain ja suomalaisten työehtojen noudattamisen valvonta. Hän myös huolehtii osaltaan harmaan talouden torjunnasta.

Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä luottamusmiehet