Uutishuone

Artikkeli
Release date
Jesse Hakala

Diplomityössään vuonna 2018 Jesse Hakala arvioi ydinturvallisuuskulttuuria Hanhikivi 1 -projektialueella ja on siitä saakka työskennellyt turvallisuuskulttuuriasiantuntijatehtävissä Fennovoimassa.

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Koronapandemia loi omat haasteensa myös Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurityölle vuonna 2020. Muun muassa valtaosaa kasvokkain tapahtuvista tapahtumista sekä työtehtävistä, kuten turvallisuuskulttuurikierroksista, joilla havainnoimme ja keräämme turvallisuuskulttuuritietoa työmaalta, ei ole pystytty suorittamaan entiseen tapaan.

Olemme kaikesta huolimatta jatkaneet tiivistä yhteistyötä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Työtä on tehty esimerkiksi projektialueen toimintatapojen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi. Tavoitteenamme on luoda koko projektialueelle selkeä yhteinen näkemys tavoista, joiden mukaisesti siellä toimitaan ja joita kaikki sitoudumme noudattamaan. Yhteinen päämäärämme on selkeä: kaikin tavoin turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Suomalaiset ydinturvallisuusvaatimukset ovat tiukkoja ja vaativia, mikä näkyy myös Fennovoiman laatu- ja turvallisuustavoitteissa sekä -vaatimuksissa. Tämä monimutkaistaa projektialueen toimintaa perinteisiin rakennusprojekteihin verrattaessa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että projektialueen osapuolet toimivat hyvässä yhteisymmärryksessä ja yhteistyötä tehden. Näin on mahdollista sekä täyttää asetetut tavoitteet ja vaatimukset että varmistaa, että niiden saavuttamiseen käytetyt menetelmät tukevat eri osapuolten sujuvaa ja turvallista toimintaa projektialueella. Tämä tukee myös projektin etenemistä.

Vaikka nykyiset kankeiksi koetut toimintatavat ja järjestelmät vaativat edelleen kehittämistä, projektialueella työskentelevät yritykset ymmärtävät, että järjestelmällisillä ja tarkasti ohjeistetuilla toimintatavoilla pyritään saavuttamaan hyvä ydinturvallisuus. Ydinturvallisuus on keskeisin toimintaa ja kehittämistä ohjaava periaate, jonka toteutumiseen vaikuttaa jokainen projektialueella työskentelevä henkilö ja yritys. Hyvän ydinturvallisuuden saavuttamista tukevat jo nyt esimerkiksi projektialueen vahva työ- ja ympäristöturvallisuus.

Projektialueen turvallisuuskulttuurissa on aiempina vuosina havaittu merkittäviä kehityskohteita, joiden eteen projektialueen eri toimijat ovat tehneet runsaasti työtä. Myös vuoden 2020 aikana edistystä on tapahtunut ja kehityksen suunta on oikea. Työtä helpottaa lisäksi se, että meillä on RAOS Projectin ja Titan-2:n projektialueen turvallisuuskulttuuripäälliköiden kanssa samankaltainen näkemys siitä, miten haluamme edistää turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuustyö on jatkuvaa parantamista. Vaikka tavoitetila voidaan saavuttaa ja ylläpitää, niin valmista ei tule koskaan. Lisäksi turvallisuuskulttuurin muutos vie aikaa. Tärkeintä on, että tahtotila on kohdallaan. Se kantaa ajan kanssa hedelmää ja tuottaa toivottuja tuloksia.

Jesse Hakala
Turvallisuuskulttuuriasiantuntija

Jesse Hakala on energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Diplomityössään vuonna 2018 Jesse arvioi ydinturvallisuuskulttuuria Hanhikivi 1 -projektialueella ja on siitä saakka työskennellyt turvallisuuskulttuuriasiantuntijatehtävissä Fennovoimassa. Vapaa-ajallaan Jesse harrastaa muun muassa kiipeilyä, vaellusta, kitaransoittoa sekä erilaisia pallopelejä.

Turvallisuuskulttuuriasiantuntija Jesse Hakala