Uutishuone

Artikkeli
Release date
Fennovoiman Kaisa Pellinen

– Hanhikivi 1 on yksi ensimmäisistä voimalaitoksista, joissa tarvittaviin suojatoimiin varaudutaan kattavasti jo sen suunnitteluvaiheessa, kertoo Fennovoiman safeguards-päällikkö Kaisa Pellinen. Kuva: Raisa Ranta

Hanhikivi 1 -hankkeen edistysaskeleet Fennovoiman asiantuntijoiden silmin

Fennovoiman vuosi 2020 -raportti kertoo vastuullisesta työstä. Se myös osoittaa, että Hanhikivi 1 -hankkeella on takana hyvä vuosi. Kuusi fennovoimalaista kertaa vuoden saavutuksia ja tekoja.

Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht. Kuva: Paula Virta

Etenemme suunnitelmien mukaisesti

”Viime vuosi oli merkittävä sekä Fennovoimalle että koko Hanhikivi 1 -hankkeelle, sillä saavutimme pääosin tavoitteemme ja etenimme suunnitelmien mukaisesti. Teemme nyt hartiavoimin töitä, jotta saavutamme suunnittelussa rakentamisluvan edellyttämän tason. Samalla valmistaudumme voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön.”

Joachim Specht, toimitusjohtaja

 

Fennovoiman suunnittelujohtaja Petri Jyrälä. Kuva: Raisa Ranta

Jatkamme voimalaitoksen suunnittelutyötä

”Olemme arvioineet kaikki voimalaitokseen kuuluvat rakennukset, joita on yhteensä noin 150. Vuoden aikana kävimme sijoitussuunnitteluaineiston läpi rakennus rakennukselta, nostimme esiin puutteita ja sovimme tarvittavista korjauksista. Kaiken kaikkiaan laitoksen toiminnallinen ja fyysinen suunnittelu on nyt hyvin pitkälti lyöty lukkoon, eikä suurempia muutoksia ole odotettavissa.”

Petri Jyrälä, suunnittelujohtaja

 

Fennovoiman turvallisuuskulttuuriasiantuntija Jesse Hakala. Kuva: Toni Pallari

Luomme hyvän turvallisuuskulttuurin

”Olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan-2:n kanssa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Olemme esimerkiksi parantaneet työmaan toimintatapoja ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Tavoitteemme on luoda koko työmaalle selkeä yhteinen näkemys tavoista, joiden mukaisesti toimimme ja joita me kaikki sitoudumme noudattamaan.”

Jesse Hakala, turvallisuuskulttuuriasiantuntija

 

Fennovoiman luotettavuuspäällikkö Mikael Biese. Kuva: Raisa Ranta

Huomioimme erilaiset uhkat ja ilmiöt

”Ydinturvallisuussuunnittelussa on oltava järjestelmällinen, jotta kokonaisriski yhteiskunnalle on pieni. Huomioimme voimalaitoksen suunnitteluarvoissa ulkoiset uhkat ja ilmiöt, joiden voidaan olettaa tapahtuvan harvemmin kuin kerran sadassa tuhannessa vuodessa. Hanhikiven niemellä huomioitavia ilmiöitä ovat esimerkiksi meriveden pinnankorkeuden vaihtelu, trombit ja syöksyvirtaukset.”

Mikael Biese, luotettavuuspäällikkö

 

Kaisa Pellinen
Fennovoiman safeguards-päällikkö Kaisa Pellinen. Kuva: Raisa Ranta

Osallistumme ydinmateriaalivalvontaan

”Safeguards-toiminnan tavoitteena on estää ydinaseiden leviäminen. Taustalla on kansainvälinen ydinsulkusopimus, joka kieltää ydinaseiden hankkimisen mutta oikeuttaa kaikki sopimuksen allekirjoittaneet maat käyttämään ydinteknologiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, kuten energiantuotantoon. Hanhikivi 1 on yksi ensimmäisistä voimalaitoksista, joissa tarvittaviin suojatoimiin varaudutaan kattavasti jo sen suunnitteluvaiheessa.”

Kaisa Pellinen, safeguards-päällikkö

 

Fennovoiman HFE-asiantuntija Pernilla Allwin. Kuva: Frida Berglund

Tunnistamme inhimilliset tekijät

”Noin 80 prosenttia kaikista vaaratilanteista ja onnettomuuksista aiheutuu joko suoraan tai välillisesti ihmisen toiminnasta. Tehtävämme on varmistaa, että voimalaitoksen suunnittelussa huomioidaan inhimilliset tekijät, kuten stressin vaikutus ihmisen suorituskykyyn. Pidämme huolen siitä, että Hanhikivi 1 suunnitellaan siten, että voimalaitosta voidaan käyttää onnistuneesti kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.”

Pernilla Allwin, HFE-asiantuntija

 

Lue lisää vastuullisuudestamme.