Uutishuone

Artikkeli
Release date

Hanhikivi 1 -hankkeen edetessä yhä useammat Fennovoiman työntekijät siirtyvät laitospaikkakunnalle. Kuva: Kuulu Oy

Fennovoiman työtehtävät siirtyvät vaiheittain Pyhäjoelle

Fennovoiman työntekijöiden määrä Pyhäjoella kasvaa tasaisesti. Lähes 450 työntekijästä noin 80 työskentelee tällä hetkellä laitospaikkakunnalla.

Fennovoiman hallintorakennuksen valmistuminen vuonna 2022 mahdollistaa yhä useamman työtehtävän siirtymisen Hanhikivi 1 -työmaalle. Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan muuta pysyvästi Pyhäjoelle tai lähiseudulle, vaan osa suunnittelee kulkevansa töihin Hanhikiven niemelle muualta Suomesta.

– Meidän tehtävämme on varmistaa, että hankkeessa työskentelee osaavaa henkilöstöä sen kaikissa vaiheissa. Juuri nyt teemme osastokohtaisia pidemmän tähtäimen suunnitelmia, kertoo Fennovoiman henkilöstöjohtaja Eija Salo.

"Nyt onkin ensisijaisen tärkeää tuoda esille Pyhäjoen ja lähiseudun kuntia."

Suunnitelmat eivät ole kuitenkaan pelkkiä lukuja paperilla, sillä niissä huomioidaan työntekijöiden osaaminen sekä erilaiset toimenkuvat ja elämäntilanteet.

– Haluamme tukea työntekijöitämme siirtymisessä. Vaikka korona-aika on osoittanut, ettei työtä tehdä enää välttämättä vain yhdestä toimipisteestä käsin, ovat työmatkustaminen ja pendelöinti osa henkilöstömme normaaliarkea.

Eija Salo
Fennovoiman henkilöstöjohtajan Eija Salon mukaan monipaikkaisuus on Hanhikivi 1 -hankkeessa tuttua. – Kaikki Pyhäjoella tai lähiseudulla asuvat työntekijämme eivät välttämättä näy kuntien asukasluvuissa, sillä heidän kotipaikkansa ovat muualla. Osa on kuitenkin asunut alueella jo vuosia, hän kertoo. Kuva: Amanda Aho

Alueen vetovoimaa vahvistetaan yhdessä

Samalla kun työmatkaliikenteen määrä tulevaisuudessa kasvaa, korostuvat myös erilaiset matkaketjut ja asumisen vaihtoehdot.

– Työntekijämme pohtivat parhaillaan omia ratkaisujaan. Nyt onkin ensisijaisen tärkeää tuoda esille Pyhäjoen ja lähiseudun kuntia, palveluita ja puolisotyöpaikkoja, Salo kannustaa.

Työtä sujuvan siirtymisen eteen tehdään usealla rintamalla. Fennovoiman työntekijöiden lisäksi Pyhäjoelle tulee laitostoimittajan ja pääurakoitsijan henkilökuntaa sekä alihankintaketjun kautta työmaalle töihin tulevia henkilöitä.

– Alueen vetovoiman vahvistaminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite ja jatkamme yhteistyötä sen saavuttamiseksi. Kuntien ja yritysten ohella alueen kehittyminen palvelee myös nykyisiä asukkaita.

Päivitetty: 30.6.2021